اهنگ شهیار قنبری سفر نامه

اهنگ شهیار قنبری سفر نامه

اهنگ شهیار قنبری سفر نامه
Music SHHYAR GHNBRY – SFR NAMH + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

سفری بی آغاز ♫♪

سفری بی پایان

سفری بی مقصد ♫♪

سفری بی برگشت

سفری تا کابوس ♫♪

♫♯♯ اهنگ شهیار قنبری سفر نامه ♫♫♯♫♯♫

سفری تا رویا

سفری تا بودا ♫♪

شبنم تاج محل

با حریق یادها همسفرم ♫♪

وقتی دورم به تو نزذیکترم

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

با حریق یادها همسفرم ♫♪

وقتی دورم به تو نزذیکترم

هق هق پارسیان ♫♪

تکه نانی در خواب

بوی گندم در مشت ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

مشت کودک در خاک

کفش مادر در برف ♫♪

چرخ یک کالسکه

گوشه ی گندم زار ♫♪

بند رختی پاره

Www.arvandmusic.ir

با حریق یادها همسفرم ♫♪

وقتی دورم به تو نزذیکترم

با حریق یادها همسفرم ♫♪

وقتی دورم به تو نزذیکترم

چمدانی بی شکل ♫♪

Www.arvandmusic.ir

جعبه ی یک دوربین

عکس یک بازیگر ♫♪

جمعه های بی مشق

تلی از ته سیگار ♫♪

دشنه ای زنگ زده

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

چشم گاوی در دیس ♫♪

سفره ای پوسیده

با حریق یادها همسفرم ♫♪

وقتی دورم به تو نزذیکترم

با حریق یادها همسفرم ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

وقتی دورم به تو نزذیکترم

برج لندن در مه ♫♪

جان لنون در باران

سوهو در بی حرفی ♫♪

رود سن در یک قاب

Www.arvandmusic.ir

متروی سن ژقمن ♫♪

قهوه ی سن میشل

پرسه ای در پیگل ♫♪

کافه ها بی لبخند

با حریق یادها همسفرم ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

وقتی دورم به تو نزذیکترم

با حریق یادها همسفرم ♫♪

وقتی دورم به تو نزذیکترم

خانه ای در آتش ♫♪

بوف کوری در نور

♫♯♯ اهنگ شهیار قنبری سفر نامه ♫♫♯♫♯♫

گل یاسی در زخم ♫♪

غربت لالایی

بوسه در راه آهن ♫♪

سرخی لب در شب

برکه ای از فانوس ♫♪

Www.arvandmusic.ir

انفجاری در ماه

کو چه ای خیس از عشق ♫♪

شعر سبز لورکا

ساعت 5 عصر ♫♪

مستی بی وحشت

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

گریه های ژکوند ♫♪

خط خوب سهراب

نامه ای آب شده ♫♪

ونگوگ گوش به دست!

?your passport please ♫♪

♫♯♯ اهنگ شهیار قنبری سفر نامه ♫♫♯♫♯♫

?Do You have anything to declare

I have a dream ♫♪

I have a dream

با حریق یادها همسفرم ♫♪

وقتی دورم به تو نزذیکترم…

Www.arvandmusic.ir

♫♪

♫♪

برچسب ها

نظرات

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.