اهنگ مرضیه شکوه دوست

اهنگ مرضیه شکوه دوست

اهنگ مرضیه شکوه دوست
Music MRZYH – SHKVH DVST + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

شبی که مهمان تو بودم ♫♪

به شکوه ای لب نگشودم

که شمع آن انجمن ♫♪

نظر نبودش به من

همه نظر ها به نگاهت ♫♪

♫♯♯ اهنگ مرضیه شکوه دوست ♫♫♯♫♯♫

به فتنه ی چشم سیاهت

همه سخن گوی تو ♫♪

دل همه سوی تو

تو غافل ز من وز غم دل من ♫♪

دل آسوده از درد و مشکل من

♫♯♯ اهنگ مرضیه شکوه دوست ♫♫♯♫♯♫

که چه ها دیدم از دست تو ♫♪

ز بلای چشم مست تو

باید بروم شکوه از تو کنم با خدای جهان ♫♪

رو سوی خدا آورم ز غمت ای بلای زمان

چه شد دل بریدی ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

مگر خود ندیدی

ز من آن همه مهربانی ها ♫♪

مکن نا توانم

که من هم جوانم ♫♪

ولی دیدم از تو جوانی ها

♫♯♯ اهنگ مرضیه شکوه دوست ♫♫♯♫♯♫

تو غافل ز من وز غم دل من ♫♪

دل آسوده از درد و مشکل من

که چه ها دیدم از دست تو ♫♪

ز بلای چشم مست تو

باید بروم شکوه از تو کنم با خدای جهان ♫♪

♫♯♯ اهنگ مرضیه شکوه دوست ♫♫♯♫♯♫

رو سوی خدا آورم ز غمت ای بلای زمان

چه شد دل بریدی ♫♪

مگر خود ندیدی

ز من آن همه مهربانی ها ♫♪

مکن نا توانم

Www.arvandmusic.ir

که من هم جوانم ♫♪

ولی دیدم از تو جوانی ها

♫♪

برچسب ها

نظرات

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.