اهنگ آمو مادر

2023/04/30 0 دیدگاه آمو

اهنگ آمو مادر
Music AMV – MADR + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ آمو مادر ♫♫♯♫♯♫

تنهایی و غربت سخته اِی مادر ♫♪

غم دوریه تو چه دستیه مادر

آتیش میزنه به قلب داغونم ♫♪

تو میدونی که من بی تو نمیمونم

سرمو تو بگیر، تو دامنت مادر ♫♪

♫♯♯ اهنگ آمو مادر ♫♫♯♫♯♫

بکش دست نوازش به سرم مادر

بذار داد بزنم،گریه کنم مادر ♫♪

بازم بگم هنوز محتاجتم مادر

مادر،مادر ♫♪

دلم بی تو شده دیوونه،ای مادر

♫♯♯ اهنگ آمو مادر ♫♫♯♫♯♫

دوای دردمی اِی جون مادر ♫♪

تنهایی و غربت سخته اِی مادر

غم دوریه تو چه دستیه مادر ♫♪

آتیش میزنه به قلب داغونم

تو میدونی که من بی تو نمیمونم ♫♪

♫♯♯ اهنگ آمو مادر ♫♫♯♫♯♫

سرمو تو بگیر، تو دامنت مادر

بکش دست نوازش به سرم مادر ♫♪

بذار داد بزنم،گریه کنم مادر

بازم بگم هنوز محتاجتم مادر ♫♪

مادر،مادر

Www.arvandmusic.ir

دلم بی تو شده دیوونه،ای مادر ♫♪

دوای دردمی اِی جون مادر

مادر،مادر ♫♪

تو تنها باور و یاورم مادر

همه دردات به جون،اِی جون مادر ♫♪

Www.arvandmusic.ir

بگو مادر کجایی

تویی که جون پناهی ♫♪

واسه دردای این دل

تو تنها آشنایی ♫♪

شکستی با غم من

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

تو خوردی غصه من ♫♪

فدای خاک پاتم

تو اِی تاج سر من ♫♪

ببین بی تو دلم دنیای درده

چه غمی تو این دل لونه کرده ♫♪

♫♯♯ اهنگ آمو مادر ♫♫♯♫♯♫

واسه یاد قدیم و بچگی ها

دلم تنگه،هوای تو رو کرده ♫♪

مادر،مادر

دلم بی تو شده دیوونه،ای مادر ♫♪

دوای دردمی ای جون مادر

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

مادر،مادر ♫♪

تو تنها باور و یاورم مادر

همه دردات به جون،ای جون مادر ♫♪

مادر،مادر

دلم بی تو شده دیوونه،ای مادر ♫♪

♫♯♯ اهنگ آمو مادر ♫♫♯♫♯♫

دوای دردمی ای جون مادر

♫♪

اهنگ آمو مادر
- مشاهده