اهنگ ابی مداد رنگی

2023/05/03 0 دیدگاه ابی

اهنگ ابی مداد رنگی
Music ABY – MDAD RNGY + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

روزا با تو زندگی رو پر از قشنگی می بینم ♫♪

شبا به یاد تو همش خوابای رنگی می بینم

چشم تو رنگ عسل(ترانه از سایت listenpersian.net ) ♫♪

توی چشم تو نگاه

مثل شاه بیت غزل ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

لب تو غنچه نیمه باز باغ

تن تو آتیش سوزنده داغ ♫♪

قد تو مثل سپیدار بلند

دل تو نرمتر از صبح پرند ♫♪

نرمتر از صبح پرند

Www.arvandmusic.ir

متن ترانه و آهنگ از سایت Listen Persian ♫♪

نرمتر از صبح پرند

قرمزی لبای تو تو هیچ مداد رنگی نیست ♫♪

خودت تو آینه ها ببین رنگ که به این قشنگی نیست

شاخه گل حیاط ما به آب و رنگش می نازه ♫♪

♫♯♯ اهنگ ابی مداد رنگی ♫♫♯♫♯♫

اما تو که خونه باشی هی پیش تو رنگ می بازه

اما تو که خونه باشی هی پیش تو رنگ می بازه ♫♪

♫♪

اهنگ ابی مداد رنگی
- مشاهده

اهنگ ابی پل

2023/04/26 0 دیدگاه ابی

اهنگ ابی پل
Music ABY – PL + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

برای خواب معصومانه ی عشق ♫♪

کمک کن بستری از گل بسازیم

برای کوچ شبهنگام وحشت ♫♪

کمک کن با تن هم پل بسازیم

کمک کن سایبونی از ترانه برای خواب ابریشم بسازیم ♫♪

♫♯♯ اهنگ ابی پل ♫♫♯♫♯♫

کمک کن با کلام عاشقانه برای زخم شب مرهم بسازیم

بذار قسمت کنیم تنهاییمونو ♫♪

میون سفره ی شب تو با من

بذار بین من و تو دستای ما ♫♪

پلی باشه واسه از خود گذشتن

Www.arvandmusic.ir

تو رو می شناسم ای سر در گریبون ♫♪

غریبگی نکن با هق هق من

تن شکسته تو بسپار به دست نوازشهای دست عاشق من ♫♪

به دنبال کدوم حرف و کلامی

سکوتت گفتن تمام حرفاست ♫♪

Www.arvandmusic.ir

تو رو از تپش قلبت شناختم

تو قلبت ، قلب عاشقهای دنیاست ♫♪

کسی به فکر مریم های پرپر

کسی به فکر کوچ کفترا نیست ♫♪

به فکر عاشقای در به در باش

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

که غیر از ما کسی به فکر ما نیست ♫♪

تو با تنپوشی از گلبرگ و بوسه

منو به جشن نور و آینه بردی ♫♪

چرا از سایه های شب بترسم

تو خورشید و به دست من سپردی ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

کمک کن جاده های مه گرفته

من مسافرو از تو نگیرن ♫♪

کمک کن تا کبوترهای خسته

رو یخبستگی شاخه نمیرن ♫♪

کمک کن از مسافرهای عاشق

♫♯♯ اهنگ ابی پل ♫♫♯♫♯♫

سراغ مهربونی رو بگیریم ♫♪

کمک کن تا برای هم بمونیم

کمک کن تا برای هم بمیریم ♫♪

بذار قسمت کنیم تنهاییمونو

میون سفره ی شب تو با من ♫♪

Www.arvandmusic.ir

بذار بین من و تو دستای ما

پلی باشه واسه از خود گذشتن ♫♪

♫♪

اهنگ ابی پل
- مشاهده