اهنگ احمد آزاد تو یه رنگی همیشه

اهنگ احمد آزاد تو یه رنگی همیشه
Music AHMD AZAD – TV YH RNGY HMYSHH + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

دوباره آفتاب داره مهربون میشه بهار میاد دنیای ما جوون میشه ♫♪

اما بهار با همه قشنگی کم نداره هیچی هجر یه رنگی(ترانه از سایت listenpersian.net)

مثل تو بهار قشنگ نمیشه با صفا و خوب یه رنگ نمیشه ♫♪

هر دم بهار یه رنگیه هر شاخه ای قشنگیه

[Persian Music on ListenPersian] ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

تو ی رنگی همیشه بهار اینجور نمیشه

چشم من دنیا رو تو آینیه چشمات می بینه ♫♪

نه سفید نه سرح نه زرد تو چشمات میشینه

تو یه رنگی همیشه بهار اینجور نمیشه ♫♪

Www.arvandmusic.ir

♫♪

اهنگ احمد آزاد تو یه رنگی همیشه
- مشاهده

اهنگ احمد آزاد دلباخته

اهنگ احمد آزاد دلباخته
Music AHMD AZAD – DLBAKHTH + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

حالا که دوست دارم گشته عاشقی کارم ♫♪

مهربونی و یاری از تو انتظار دارم2

ای فرشته خو دختر ای از همه زیبا تر ♫♪

خوش پیکر وتن نازی با دلم نکن بازی2

حالا که دوست دارم گشته عاشقی کارم ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

مهربونی و یاری از تو انتظار دارم2

با عشق و با افسونبا اون لبای میون ♫♪

میکشی با یک غمزه زنده میکنی آسون2

حالا که دوست دارم گشته عاشقی کارم ♫♪

مهربونی و یاری از تو انتظار دارم2

♫♯♯ اهنگ احمد آزاد دلباخته ♫♫♯♫♯♫

عقل ودین ودنیا ماجمله آرزو هاما ♫♪

زندگیه امروز و دور نمای فرداما

فرش زیر پات کردمقوربون چشمات کردم2 ♫♪

حالا که دوست دارم گشته عاشقی کارممهربونی و یاری از تو انتظار دارم2

♫♪

Www.arvandmusic.ir

اهنگ احمد آزاد دلباخته
- مشاهده

اهنگ احمد آزاد عشق من

اهنگ احمد آزاد عشق من
Music AHMD AZAD – ASHGH MN + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

عشق من با من سفر کن به دیار مهربانی ♫♪

شام تارم را سحر کن ای که با من همزبانی

نازنین فکر خطر کن در بهار زندگانی ♫♪

از جدائیها حذر کن نمیخام تنها بمانی

با تو میگویم سخن نازنین ای عشق من ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

ای هم آواز دلم یادگار خاک من

قلب خستم همچو من ♫♪

عاشق عاشق شدن

با تو میگویم من از درد جدائی وای جدائی ♫♪

عشق خوب من جدا از من کجائی وای کجائی

Www.arvandmusic.ir

هر کجا بی تو غریبم بی نصیب از مهربانی ♫♪

در سکوت خود شکستم چون نمدیدم همزبانی

با تو میگویم سخن نازنین ای عشق من ♫♪

ای هم آواز دلم یادگار خاک من

قلب خستم همچو من ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

عاشق عاشق شدن

♫♪

اهنگ احمد آزاد عشق من
- مشاهده

اهنگ احمد آزاد نام یار

اهنگ احمد آزاد نام یار
Music AHMD AZAD – NAM YAR + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ احمد آزاد نام یار ♫♫♯♫♯♫

باز اومده ناه یاردل شده بی تاب و قرار ♫♪

می خوام برم تو اون دیاردیدن روی خوب یار

به اونجا که نه غصه بودنه حرکت یه بوسه بود ♫♪

با همه همزبون بودنراستی که اونجا خونه بود راستی که اونجا خونه بود

میخوام برم به اون دیارعاشقشم دیوونه وار ♫♪

Www.arvandmusic.ir

بوسه زنم بر لب یارتازه کنم اون روزگار

بوسه زنم بر لب یار تازه کنم اون روزگار ♫♪

می خوام برم من عاشقماینجا دیگه مرده دلممی خوام برم باز باشم

عاشق اون آب و گلم عاشق اون آب و گلم ♫♪

می خوام برم من عاشقماینجا دیگه مرده دلممی خوام برم باز باشم

♫♯♯ اهنگ احمد آزاد نام یار ♫♫♯♫♯♫

عاشق اون آب و گلم عاشق اون آب و گلم ♫♪

دلم می خواد پر بکشم صفا کنم کنار یاراونجایی که جوونه بود

آرزوهای بیشمار ♫♪

دلم می خواد پر بکشم صفا کنم کنار یاراونجایی که جوونه بود

آرزوهای بیشمار ♫♪

Www.arvandmusic.ir

میخوام برم دیدن یاردلتـنگ و چشم انتظار

به یاد اون، اون روزگار به یاد اون، اون روزگارمی خوام برم دیدن یار ♫♪

♫♪

اهنگ احمد آزاد نام یار
- مشاهده