اهنگ اشراق خداحافظ تو

اهنگ اشراق خداحافظ تو
Music ASHRAGH – KHDAHAFZ TV + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

اشراق ♫♪

دیگه پاک کن اشکای روی گونت و

فقط پیزی که میمونه از یاد من و تو ♫♪

یه یادگار سوخته و کهنه است

دیگه عشق من و تو خورده به بن بست ♫♪

♫♯♯ اهنگ اشراق خداحافظ تو ♫♫♯♫♯♫

دیدی می تونم بزارم برم

حتی اسمت و به زبون نمیارم ♫♪

میسوزونم هر چی خاطره است

دیگه بین خیلی فاصله است ♫♪

خداحافظ فقط همین و بس

Www.arvandmusic.ir

خداحافظ فقط همین و بس ♫♪

میخوام بری ازم جدا شی

تو لحظه هام ازم جدا شی ♫♪

نبینم چشماتو یه لحظه

تنها بودنم به تو می ارزه ♫♪

♫♯♯ اهنگ اشراق خداحافظ تو ♫♫♯♫♯♫

میخوام بری ازم جدا شی

تو لحظه هام ازم جدا شی ♫♪

نبینم چشماتو یه لحظه

تنها بودنم به تو می ارزه ♫♪

نگو هنوز داری دنبالم میگردی

Www.arvandmusic.ir

بین من و تو دیگه نمونده حرفی ♫♪

از تو واسه من دیگه نمونده چیزی

سوزوندم دیگه نمونده هیچ حرفی ♫♪

دیدی می تونم بزارم برم

حتی اسمت و به زبون نمیارم ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

میسوزونم هر چی خاطره است

دیگه بین خیلی فاصله است ♫♪

خداحافظ فقط همین و بس

خداحافظ فقط همین و بس ♫♪

میخوام بری ازم جدا شی

♫♯♯ اهنگ اشراق خداحافظ تو ♫♫♯♫♯♫

تو لحظه هام ازم جدا شی ♫♪

نبینم چشماتو یه لحظه

تنها بودنم به تو می ارزه ♫♪

میخوام بری ازم جدا شی

تو لحظه هام ازم جدا شی ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

نبینم چشماتو یه لحظه

تنها بودنم به تو می ارزه ♫♪

دیگه پاک کن اشکای روی گونت و

فقط پیزی که میمونه از یاد من و تو ♫♪

یه یادگار سوخته و کهنه است

♫♯♯ اهنگ اشراق خداحافظ تو ♫♫♯♫♯♫

دیگه عشق من و تو خورده به بن بست ♫♪

دیدی می تونم بزارم برم

حتی اسمت و به زبون نمیارم ♫♪

میسوزونم هر چی خاطره است

دیگه بین خیلی فاصله است ♫♪

Www.arvandmusic.ir

خداحافظ فقط همین و بس

خداحافظ فقط همین و بس ♫♪

خداحافظ فقط همین و بس

خداحافظ فقط همین و بس ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

♫♪

اهنگ اشراق خداحافظ تو
- مشاهده