اهنگ افسانه بگو کی

اهنگ افسانه بگو کی
Music AFSANH – BGV KY + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

صد بار برات نامه نوشتم که دلم هواتو کرده ♫♪

نوشتم بدونی بی تو بهار زندگیم خزونه درده

در جواب من نوشتی تو با قهر و کینه ♫♪

مهرت به دل من دیگه هرگز نمیشینه

مهرت به دل من دیگه هرگز نمیشینه ♫♪

♫♯♯ اهنگ افسانه بگو کی ♫♫♯♫♯♫

نه نگو تورو نمیخوام .نه نگو دیگه نمیام

دلم میگیره ♫♪

نه راضی نشو این پرنده تو قفس بمیره

نه نگو تورو نمیخوام .نه نگو دیگه نمیام ♫♪

دلم میگیره

Www.arvandmusic.ir

نه راضی نشو این پرنده تو قفس بمیره ♫♪

عشق تو همه دارو نداره منه

شعر چشماتو خوندن لحظه لحظه کار منه ♫♪

وقتی نباشی غم تو تو روزو روزگار منه

هر طرف نگاه میکنم انگاری کنار منه ♫♪

Www.arvandmusic.ir

نه نگو تورو نمیخوام نه نگو دیگه نمیام

دلم میگیره ♫♪

نه راضی نشو این پرنده تو قفس بمیره

کی میشه بیای وفا کنی بمن بگو کی ♫♪

دل خستمو از غصه رها کنی بگو کی

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

اسم منو از ته دل یک لحظه صدا کنی بگو کی ♫♪

درد منه عاشقو دوا کنی بگو کی

بگو کی بگو کی ♫♪

بگو کی

نه نگو تورو نمیخوام .نه نگو دیگه نمیام ♫♪

Www.arvandmusic.ir

دلم میگیره

نه راضی نشو این پرنده تو قفس بمیره ♫♪

نه نگو تورو نمیخوام .نه نگو دیگه نمیام

دلم میگیره ♫♪

نه راضی نشو این پرنده تو قفس بمیره

Www.arvandmusic.ir

صد بار برات نامه نوشتم که دلم هواتو کرده ♫♪

نوشتم بدونی بی تو بهار زندگیم خزونه درده

در جواب من نوشتی توبا قهر و کینه ♫♪

مهرت به دل من دیگه هرگز نمیشینه

مهرت به دل من دیگه هرگز نمیشینه ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

نه نگو تورو نمیخوام .نه نگو دیگه نمیام

دلم میگیره ♫♪

نه راضی نشو این پرنده تو قفس بمیره

♫♪

اهنگ افسانه بگو کی
- مشاهده