اهنگ امیر سینکی عشق آتیشی

اهنگ امیر سینکی عشق آتیشی
Music AMYR SYNKY – ASHGH ATYSHY + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

دل رو به دریا می زنم موجم اگه آتیش بشه ♫♪

عاشق تو هموطنم جونم بپات بی ارزشه

وقتیکه تو صدام کنی دلم برات پر میگیره (ترانه از سایت listenpersian.net) ♫♪

پر می زنم بسوی تو میمیره دل بگی دیره

بزار تو دستم دستاتو ♫♪

Www.arvandmusic.ir

آرزومه زخمی نشی

قلبم مثه پرنده ها ♫♪

عشقم یه عشق آتیشی

بزار تو دستم دستاتو ♫♪

آرزومه زخمی نشی

♫♯♯ اهنگ امیر سینکی عشق آتیشی ♫♫♯♫♯♫

قلبم مثه پرنده ها ♫♪

عشقم یه عشق آتیشی

دستا همه رو به دعا غصه میره از این دلا ♫♪

بدون خدا هم می رسه به داد جمع عاشقا

وقتیکه عشق آتشینه شعله لبش رو می دوزه ♫♪

♫♯♯ اهنگ امیر سینکی عشق آتیشی ♫♫♯♫♯♫

شراره هم کم میاره کنار ما نمی سوزه

دل رو به دریا می زنم موجم اگه آتیش بشه ♫♪

عاشق تو هموطنم جونم بپات بی ارزشه

وقتیکه تو صدام کنی دلم برات پر میگیره ♫♪

پر می زنم بسوی تو میمیره دل بگی دیره

♫♯♯ اهنگ امیر سینکی عشق آتیشی ♫♫♯♫♯♫

بزار تو دستم دستاتو ♫♪

آرزومه زخمی نشی

قلبم مثه پرنده ها ♫♪

عشقم یه عشق آتیشی

بزار تو دستم دستاتو ♫♪

Www.arvandmusic.ir

آرزومه زخمی نشی

قلبم مثه پرنده ها ♫♪

عشقم یه عشق آتیشی

♫♪

اهنگ امیر سینکی عشق آتیشی
- مشاهده