اهنگ امیر کریمی جای تو خالی

اهنگ امیر کریمی جای تو خالی
Music AMYR KRYMY – JAY TV KHALY + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ امیر کریمی جای تو خالی ♫♫♯♫♯♫

زود زودی دیر دیرم من یه آواز اسیرم ♫♪

اسیر این شب تیرم تو مثل ماه هلالی

نازنین جای تو خالی نازنین جای تو خالی ♫♪

زیر ضربه های رگبار تشنه ام تشنه دیدار

من و به خاطره نسپار نگو رویای محالی ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

خیسم از حضور بارون منو از سرما نترسون

توی چله زمستون لحظه تحویل سالی ♫♪

نازنین جای تو خالی نازنین جای تو خالی

بی تو گریون با تو شادم ای علاقه دمادم ♫♪

بگو می رسی به دادم یه طلوع بی زوالی

♫♯♯ اهنگ امیر کریمی جای تو خالی ♫♫♯♫♯♫

نازنین جای تو خالی نازنین جای تو خالی ♫♪

وقتی بودی زنده بودم دل از این جا کنده بودم

مثل یه پرنده بودم حالا تو شکسته بالی ♫♪

نازنین جای تو خالی نازنین جای تو خالی

زود زودی دیر دیرم من یه آواز اسیرم ♫♪

♫♯♯ اهنگ امیر کریمی جای تو خالی ♫♫♯♫♯♫

اسیر این شب تیرم تو مثل ماه هلالی

رقص ناب برگ زردی یه شهاب شب نوردی ♫♪

خواب دیدم که برمیگردی توی کنج خوش خیالی

نازنین جای تو خالی نازنین جای تو خالی ♫♪

Www.arvandmusic.ir

♫♪

اهنگ امیر کریمی جای تو خالی
- مشاهده

اهنگ امیر کریمی عطش شکن

اهنگ امیر کریمی عطش شکن
Music AMYR KRYMY – ATSH SHKN + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ امیر کریمی عطش شکن ♫♫♯♫♯♫

لا جرعه عطش شکن لا جرعه عطش شکن ♫♪

لا جرعه عطش شکن لا جرعه عطش شکن

لا جرعه عطش شکن ♫♪

لا جرعه عطش شکن روانه شو در تن من

ریشه من فدای تو تیشه بزن تیشه بزن ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

تا ته شب دویده ام بی تو به من رسیده ام

بر تن سایه های بد خط و نشان کشیده ام ♫♪

خسته ام از حبس نفس خسته ام از حجم قفس

حنجره سبز مرا عطر ترانه تو بس ♫♪

واژه ناب سایه سوز خوب همیشه و هنوز

Www.arvandmusic.ir

سکه صد ستاره را به جامه غزل بدوز ♫♪

طلوع هر غروب من یار همیشه خوب من

قفل قفس را بگشا کلید نقره کوب من ♫♪

لا جرعه عطش شکن روانه شو در تن من

ریشه من فدای تو تیشه بزن تیشه بزن ♫♪

♫♯♯ اهنگ امیر کریمی عطش شکن ♫♫♯♫♯♫

قاصدک قله نشین رها شو از خواب زمین

تا دل واژه قد بکش سیب ترانه را بچین ♫♪

لا جرعه عطش شکن حادثه های دم به دم

از عطشم نکرده کم ♫♪

تشنه ترین تو منم تشنه شوره زار غم

Www.arvandmusic.ir

وحشت سایه های بد راه تو را مکرده سر ♫♪

قدم قدم روانه شو تویی بلدترین بلد

در نفسم شعله بزن دل دل پاک ما شدن ♫♪

از آخرین بیت صدا برس به ابتدای من

لا جرعه عطش شکن لا جرعه عطش شکن ♫♪

♫♯♯ اهنگ امیر کریمی عطش شکن ♫♫♯♫♯♫

لا جرعه عطش شکن لا جرعه عطش شکن

لا جرعه عطش شکن لا جرعه عطش شکن ♫♪

♫♪

اهنگ امیر کریمی عطش شکن
- مشاهده

اهنگ امیر کریمی عاشق تر

اهنگ امیر کریمی عاشق تر
Music AMYR KRYMY – AASHGH TR + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

عاشق تر از این بودم اگر لحظه پرواز ♫♪

گر دست نجیب تو کلید قفسم بود

عاشق تر از این بودم اگر عطر نفسهات ♫♪

در لحظه بی همنفسی همنفسم بود

عاشق تر از این بودم اگر فاصله ها را ♫♪

Www.arvandmusic.ir

این آیینه شبزده تکرار نمی کرد

عاشق تر از این بودم اگر هق هق ما را ♫♪

این سایه سرما زده بی خواب نمی کرد

با تو بهترین بودم همسایه خورشیدی ♫♪

تو نقش تبسم را از آیینه دزدیدی

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

عاشق تر از این بودم اگر در شب وحشت ♫♪

مثل تپش زنجره نایاب نبودی

عاشق تر از این بودم اگر وقت عبورت ♫♪

آن سوی سکوت پنجره خواب نبودی

عاشق تر از این بودی اگر ثانیه ها را ♫♪

♫♯♯ اهنگ امیر کریمی عاشق تر ♫♫♯♫♯♫

اندوه فراموشی من تار نمی کرد

عاشق تر از این بودی اگر این دل ساده ♫♪

اسرار مرا پیش تو اقرار نمی کرد

با تو بهترین بودم همسایه خورشیدی ♫♪

تو نقش تبسم را از آیینه دزدیدی

Www.arvandmusic.ir

♫♪

اهنگ امیر کریمی عاشق تر
- مشاهده