اهنگ حامد فولاد قلم میخوام برم

اهنگ حامد فولاد قلم میخوام برم
Music HAMD FVLAD GHLM – MYKHVAM BRM + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

سپیده دم اومد و وقت رفتن ♫♪

حرفی نداریم ما برای گفتن

هر چی که بوده بین ما تموم شد ♫♪

اینجا برام نیست دیگه جای موندن

من میرم از زندگی تو بیرون ♫♪

Www.arvandmusic.ir

یادت باشه خونمو کردی ویرون، خونمو کردی ویرون

می خوام برم نگو که دیوونه ای ♫♪

برای موندن ندارم بونه ای

وقت خداحافظیه تو گلوم ♫♪

حلقه زده بغض غریبونه ای

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

وقت خداحافظیه تو گلوم ♫♪

حلقه زده بغض غریبونه ای

من میرم از زندگی تو بیرون ♫♪

یادت باشه خونمو کردی ویرون، خونمو کردی ویرون

اوّل آشناییمون یادم میاد، یادم میاد ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

گفتی به من دوست دارم خیلی زیاد، خیلی زیاد

رو سادگی حرف تو باورم شد ♫♪

تو عاقبت زندگیمو دادی به باد، دادی به باد

من میرم از زندگی تو بیرون ♫♪

یادت باشه خونمو کردی ویرون، خونمو کردی ویرون

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

می خوام برم نگو که دیوونه ای ♫♪

برای موندن ندارم بونه ای

وقت خداحافظیه تو گلوم ♫♪

حلقه زده بغض غریبونه ای

وقت خداحافظیه تو گلوم ♫♪

Www.arvandmusic.ir

حلقه زده بغض غریبونه ای

من میرم از زندگی تو بیرون ♫♪

یادت باشه خونمو کردی ویرون، خونمو کردی ویرون

♫♪

اهنگ حامد فولاد قلم میخوام برم
- مشاهده