اهنگ حسام فریاد تخریب

اهنگ حسام فریاد تخریب
Music HSAM FRYAD – TKHRYB + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

شب تخریب فانوسک ♫♪

کنار چشم بی خورشید

گلوله جستجو کرد و ♫♪

به قلب عاشقی پاشید

دوباره سرو لرزید و ♫♪

Www.arvandmusic.ir

ستاره بر زمین افتاد

تن پروانه بی پر ♫♪

گریه شد خاکستر باد

دوباره زخم تحمیلی ♫♪

دوباره مادری دلتنگ

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

دوباره سهم گل جوخه ♫♪

دوباره پیله های تنگ

دوباره ضربه دیروز ♫♪

دوباره مهر اهریمن

دوباره سنگسار حرف ♫♪

Www.arvandmusic.ir

دوباره کشتن گفتن

شب معراج یک عاشق که جز فردا هراسش نیست ♫♪

شب ایثار ، معصومی که جز میهن لباسش نیست

به آن تنپوش همرنگ دیار عشق می نازد ♫♪

چه بابک وار در هر سینه قصری سرخ می سازد (۲)

Www.arvandmusic.ir

دوباره زخم تحمیلی ♫♪

دوباره مادری دلتنگ

دوباره سهم گل جوخه ♫♪

دوباره پیله های تنگ

دوباره ضربه دیروز ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

دوباره مهر اهریمن

دوباره بوی خون اما ♫♪

نخواهد ماند این دشمن (۴)

سروده : محمد مهدی مرادی ♫♪

آهنگ : حسام فریاد

Www.arvandmusic.ir

تنظیم برای پیانو : RICHARD UGLOW ♫♪

♫♪

اهنگ حسام فریاد تخریب
- مشاهده

اهنگ حسام فریاد مادر

اهنگ حسام فریاد مادر
Music HSAM FRYAD – MADR + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ حسام فریاد مادر ♫♫♯♫♯♫

خونه فقط قشنگه با بودن تو مادر ♫♪

زمزمه آشتی باش با قُل قُلِ سماور

سکوت تلخ مارو دوباره پر صداکن ♫♪

از اینهمه تنهایی روحمونو جدا کن

بابام خسته برگشته از زحمت روزانه ♫♪

Www.arvandmusic.ir

فرسوده از کاره و نامردی زمانه

مادر ببین دستاشو دست تو رو کم داره ♫♪

تو که نباشی انگار / اونم همش غم داره2

صبح جمعه سو بازم خالیه توی ایوون ♫♪

بوی محبّت میخواد چایی توی فنجون

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

بودن تو همیشه شادیه توی خونه ♫♪

گلای سرخ باغچه / با تو فقط جوونه2

خونه چقدر قشنگه با بودن تو مادر ♫♪

بیا که تو زندگی هم اوّلی ، هم آخر

بی تو دلم میگیره دوری ودست بسته ♫♪

Www.arvandmusic.ir

یاد تو تکرار میشه تو این دل شکسته

وقتی که فصلای سال میگذرن از نگاهم ♫♪

وقتی به این میرسم بی تو چشم به راهم

گذشتن یه عمره به عشق روز دیدار ♫♪

برای اون یه لحظه / دلم میمونه بیدار

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

برای اون یه لحظه / دلم میمونه بیدار ♫♪

خونه فقط قشنگه با بودن تو مادر

زمزمه آشتی باش با قُل قُلِ سماور ♫♪

خونه چقدر قشنگه با بودن تو مادر

بیا که تو زندگی هم اولی،هم آخر ♫♪

Www.arvandmusic.ir

♫♪

اهنگ حسام فریاد مادر
- مشاهده

اهنگ حسام فریاد تخریب

اهنگ حسام فریاد تخریب
Music HSAM FRYAD – TKHRYB + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ حسام فریاد تخریب ♫♫♯♫♯♫

شبِ تخریبِ فانوسک ♫♪

کنارِ چشمِ بی خورشید

گلوله جستجو کرد و (ترانه از سایت listenpersian.net) ♫♪

به قلبِ عاشقی پاشید

دوباره سَرو لرزید و ♫♪

Www.arvandmusic.ir

ستاره بر زمین افتاد

تَنِ پروانه بی پَر ♫♪

گریه شد خاکسترِ باد

دوباره زخمِ تحمیلی ♫♪

دوباره مادری دِلتنگ

♫♯♯ اهنگ حسام فریاد تخریب ♫♫♯♫♯♫

دوباره سهمِ گل جوخه ♫♪

دوباره پیله های ِ تَنگ

دوباره ضربه ِ دیروز ♫♪

دوبارهِ مهرِ اهریمن

دوباره سنگسارِ حرف ♫♪

♫♯♯ اهنگ حسام فریاد تخریب ♫♫♯♫♯♫

دوباره کشتنِ گفتن

[Persian Music on ListenPersian] ♫♪

شبِ معراج یک عاشق

که جز فردا هراسش نیست ♫♪

شبِ ایثار معصومی

♫♯♯ اهنگ حسام فریاد تخریب ♫♫♯♫♯♫

که جز میهن لباسش نیست ♫♪

به آن تنپوشِ همرنگِ دیارِ عشق می نازد

چه بابکوار در هر سینه قصری سُرخ میسازد /2 ♫♪

دوباره زخمِ تحمیلی

دوباره مادری دلتنگ ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

دوباره سهمِ گل جوخه

دوباره پیله های تنگ ♫♪

دوباره ضربهِ دیروز

دوباره مهرِ اهریمن ♫♪

دوباره بویِ خون اما

Www.arvandmusic.ir

نخواهد ماند این دشمن /4 ♫♪

♫♪

اهنگ حسام فریاد تخریب
- مشاهده