اهنگ حسن شماعی زاده مرگ عشق

اهنگ حسن شماعی زاده مرگ عشق
Music HSN SHMAAY ZADH – MRG ASHGH + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

الهی عاشق زاری نباشی ♫♪

گرفتار چنین یاری نباشی

الهی نشکن قلب یه عاشق ♫♪

مثل خاری تو گلزاری نباشی

الهی مونده در راهی نباشی ♫♪

Www.arvandmusic.ir

اسیر چشم شهلایی نباشی

الهی مثل من بازیچه عشق ♫♪

توی دست فریبایی نباشی

بیا بخون ببینی چه سرنوشتی ♫♪

اخر عمر چه سرگذشتی

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

منو با ارزوهام توی سینه ♫♪

رها کردی و بی خیال گذاشتی

تو دنیای فریبی ♫♪

معمای غریبی

دلم رو میبری تو ♫♪

♫♯♯ اهنگ حسن شماعی زاده مرگ عشق ♫♫♯♫♯♫

به هر شکل و طریقی

♫♪

اهنگ حسن شماعی زاده مرگ عشق
- مشاهده

اهنگ حسن شماعی زاده آخرین اسم آواز

اهنگ حسن شماعی زاده آخرین اسم آواز
Music HSN SHMAAY ZADH – AKHRYN ASM AVAZ + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

آخرین اسم آوازم ♫♪

آخرین همدم سازم

مثل ابروتن مهتاب ♫♪

با توهمراه و همرازم

اون که از من گریزونه ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

خسته ی درد پنهونه

اون تو هستی که آوازت ♫♪

مثل آواز بارونه

بارونه ♫♪

اون چشمات که گریونه

♫♯♯ اهنگ حسن شماعی زاده آخرین اسم آواز ♫♫♯♫♯♫

اسیر یک غم پنهون ♫♪

اسیر یک غم پنهون

تو صدات قصه ی رفتن ♫♪

روی لبات تب تنهایی

دلت از این خونه بیزاره ♫♪

♫♯♯ اهنگ حسن شماعی زاده آخرین اسم آواز ♫♫♯♫♯♫

هم صدات سنگ دیواره

من برات مثل مهمونم ♫♪

منم که قَدره ُت می دونم

منو و تو شعر یک آهنگیم ♫♪

هم صدای مو

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

هم رنگیم ♫♪

هم رنگیم

هماهنگ ♫♪

صدای مرغ شباهنگ ایم

♫♪

Www.arvandmusic.ir

آخرین اسم آوازم ♫♪

آخرین همدم سازم

مثل ابر و تن مهتاب ♫♪

با تو همراه و همرازم

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

اون که از من گریزونه ♫♪

خسته ی درد پنهونه

اون تو هستی که آوازت ♫♪

مثل آواز بارونه

بارونه ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

اون چشمات که گریونه

اسیر یک غم پنهونه ♫♪

اسیر یک غم پنهونه

تو صدات قصه ی رفتن ♫♪

روی لبات تب تنهایی

Www.arvandmusic.ir

دلت از این خونه بیزاره ♫♪

هم صدات سنگ دیواره

من برات مثل مهمونم ♫♪

منم که قَدرتو می دونم

منو و تو شعر یک آهنگیم ♫♪

♫♯♯ اهنگ حسن شماعی زاده آخرین اسم آواز ♫♫♯♫♯♫

هم صداییم و

هم رنگیم ♫♪

هم رنگیم

هماهنگ ♫♪

صدای مرغ شباهنگیم

اهنگ حسن شماعی زاده آخرین اسم آواز
- مشاهده

اهنگ حسن شماعی زاده آخرین اسم آواز

اهنگ حسن شماعی زاده آخرین اسم آواز
Music HSN SHMAAY ZADH – AKHRYN ASM AVAZ + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ حسن شماعی زاده آخرین اسم آواز ♫♫♯♫♯♫

آخرین اسم آوازم ♫♪

آخرین همدم سازم

مثل ابروتن مهتاب ♫♪

با توهمراه و همرازم

اون که از من گریزونه ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

خسته ی درد پنهونه

اون تو هستی که آوازت ♫♪

مثل آواز بارونه

بارونه ♫♪

اون چشمات که گریونه

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

اسیر یک غم پنهون ♫♪

اسیر یک غم پنهون

تو صدات قصه ی رفتن ♫♪

روی لبات تب تنهایی

دلت از این خونه بیزاره ♫♪

♫♯♯ اهنگ حسن شماعی زاده آخرین اسم آواز ♫♫♯♫♯♫

هم صدات سنگ دیواره

من برات مثل مهمونم ♫♪

منم که قَدره ُت می دونم

منو و تو شعر یک آهنگیم ♫♪

هم صدای مو

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

هم رنگیم ♫♪

هم رنگیم

هماهنگ ♫♪

صدای مرغ شباهنگ ایم

♫♪

♫♯♯ اهنگ حسن شماعی زاده آخرین اسم آواز ♫♫♯♫♯♫

♫♪

اهنگ حسن شماعی زاده آخرین اسم آواز
- مشاهده