اهنگ حسین قوامی تو ای پری کجائی

اهنگ حسین قوامی تو ای پری کجائی
Music HSYN GHVAMY – TV AY PRY KJAئY + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ حسین قوامی تو ای پری کجائی ♫♫♯♫♯♫

شبی که آواز نی تو شنیدم ♫♪

چو آهوی تشنه پی تو دویدم

دوان دوان تا لب چشمه رسیدم ♫♪

نشانه ای از نی و نغمه ندیدم

«تو ای پری کجایی ♫♪

♫♯♯ اهنگ حسین قوامی تو ای پری کجائی ♫♫♯♫♯♫

که رخ نمی‌نمایی

از آن بهشت پنهان ♫♪

دری نمی‌گشایی»

***موزیک*** ♫♪

من همه جا پی تو گشته‌ام

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

از مه و مهر نشان گرفته‌ام ♫♪

بوی تو را ز گل شنیده‌ام

دامن گل از آن گرفته ام ♫♪

«تو ای پری کجایی

که رخ نمی‌نمایی ♫♪

Www.arvandmusic.ir

از آن بهشت پنهان

دری نمی‌گشایی» ♫♪

***موزیک***

دل من سرگشته‌ی تو ♫♪

نفسم آغشته‌ی تو

♫♯♯ اهنگ حسین قوامی تو ای پری کجائی ♫♫♯♫♯♫

به باغ رویاها چو گلت بویم ♫♪

در آب و آیینه چو مهت جویم

«تو ای پری کجایی» ♫♪

در این شب یلدا ز پیت پویم

به خواب و بیداری سخنت گویم ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

«تو ای پری کجایی»

***موزیک*** ♫♪

مه و ستاره درد من می‌دانند

که همچو من پی تو سرگردانند ♫♪

شبی کنار چشمه پیدا شو

Www.arvandmusic.ir

میان اشک من چو گل وا شو ♫♪

«تو ای پری کجایی

که رخ نمی‌نمایی ♫♪

از آن بهشت پنهان

دری نمی‌گشایی» ♫♪

Www.arvandmusic.ir

♫♪

اهنگ حسین قوامی تو ای پری کجائی
- مشاهده