اهنگ داریوش رفیعی قتل این خواسته

اهنگ داریوش رفیعی قتل این خواسته
Music DARYVSH RFYAY – GHTL AYN KHVASTH + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ داریوش رفیعی قتل این خواسته ♫♫♯♫♯♫

قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود ♫♪

ورنه هیچ از دل بیرحم تو تقصیر نبود

من دیوانه چو زلف رها می کردم ♫♪

هیچ لا یقترم از حلقه زنجیر نبود

آن کشیدم ز تو ای اتش هجران که چو شمع ♫♪

♫♯♯ اهنگ داریوش رفیعی قتل این خواسته ♫♫♯♫♯♫

جز فنای خودم از دست تو تدبیر نبود

گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر اید ♫♪

گفتم که ماه من شو گفتا اگر بر اید

گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز ♫♪

گفتا ز خوبرویان این کار کمتر اید

♫♯♯ اهنگ داریوش رفیعی قتل این خواسته ♫♫♯♫♯♫

گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم ♫♪

گفتا که شبرو است او از راه دیگر اید

♫♪

اهنگ داریوش رفیعی قتل این خواسته
- مشاهده