اهنگ داریوش به خود رسیدن

اهنگ داریوش به خود رسیدن
Music DARYVSH – BH KHVD RSYDN + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

بی همگان به سر شود . بی تو به سر نمیشود ♫♪

داغ تو دارد این دلم . جای دگر نمیشود

بی تو برای شاعری . واژه خبر نمیشود ♫♪

بغض دوباره دیدنت . از تو به در نمیشود

فکر رسیدن به تو . فکر رسیدن به من ♫♪

♫♯♯ اهنگ داریوش به خود رسیدن ♫♫♯♫♯♫

از تو به خود رسیده ام . این که سفر نمیشود

بی همگان به سر شود . بی تو به سر نمیشود ♫♪

داغ تو دارد این دلم . جای دگر نمیشود

دلم اگر به دست تو . به نیزه ای نشان شود ♫♪

برای زخم نیزه ات . سینه سپر نمیشود

♫♯♯ اهنگ داریوش به خود رسیدن ♫♫♯♫♯♫

صبوری و تحملم . همیشه پشت شیشه ها ♫♪

پنجره جز به بغض تو . ابری و تر نمیشود

بی همگان به سر شود . بی تو به سر نمیشود ♫♪

داغ تو دارد این دلم . جای دگر نمیشود

صبور خوب خانگی . شریک زجه های من ♫♪

♫♯♯ اهنگ داریوش به خود رسیدن ♫♫♯♫♯♫

خنده خسته بودنم . زنگ خطر نمیشود

حادثه یکی شدن . حادثه ای تازه نبود ♫♪

مرد تو جز تو از کسی زیر و زبر نمیشود

به فکر سر سپردنم . به اعتماد شانه ات ♫♪

گریه بخشایش من که بی ثمر نمیشود

♫♯♯ اهنگ داریوش به خود رسیدن ♫♫♯♫♯♫

همیشگی ترین من . لاله نازنین من ♫♪

بیا که جز به رنگ تو دگر سحر نمیشود

بی همگان به سر شود . بی تو به سر نمیشود ♫♪

داغ تو دارد این دلم . جای دگر نمیشود

بی همگان به سر شود . بی تو به سر نمیشود ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

داغ تو دارد این دلم . جای دگر نمیشود

♫♪

اهنگ داریوش به خود رسیدن
- مشاهده

اهنگ داریوش شطرنج (دکلمه)

اهنگ داریوش شطرنج (دکلمه)
Music DARYVSH – SHTRNJ (DKLMH) + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

از پس پرده نگاه کن مثل شطرنج زمونه ♫♪

هر کسی مثل یه مهره توی این بازی می مونه

یکی مثل ما پیاده یکی صد ساله سواره ♫♪

یه نفر خونه به دو شو یکی دوتا قلعه داره

یه طرف همه سیاهو یه طرف همه سفیدن ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

روبروی هم یه عمره ما رو دارن بازی می دن

اونا که اول بازی توی خونه ی تو ومن ♫♪

پیش پای اسب دشمن مهره ها رو سر بریدن

ببین امروزم تو بازی همشون شاه و وزیرن ♫♪

هنوزم بدون حرکت پشت ما سنگر می گیرن

♫♯♯ اهنگ داریوش شطرنج (دکلمه) ♫♫♯♫♯♫

تاج و تخت شاه دیروز در قلعشون نمی شه ♫♪

به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه

یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمی باخت ♫♪

تاج و از سرش تو میدون لشکر پیاده انداخت

♫♪

Www.arvandmusic.ir

اهنگ داریوش شطرنج (دکلمه)
- مشاهده

اهنگ داریوش مرا به خانه ام ببر

اهنگ داریوش مرا به خانه ام ببر
Music DARYVSH – MRA BH KHANH AM BBR + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ داریوش مرا به خانه ام ببر ♫♫♯♫♯♫

شب اشیان شب زده ♫♪

چکاوک شکسته پر

رسیده ام به ناکجا ♫♪

مرا بخانه ام ببر

کسی بیادعشق نیست ♫♪

♫♯♯ اهنگ داریوش مرا به خانه ام ببر ♫♫♯♫♯♫

کسی بفکر ما شدن

ازان تبار خود شکن ♫♪

تمامه ای و بغض من

از این چراغ مردگی ♫♪

از این براب سوختن

♫♯♯ اهنگ داریوش مرا به خانه ام ببر ♫♫♯♫♯♫

از این پرنده کشتنو ♫♪

از این قفس فروختن

چگونه گریه سر کنم ♫♪

که یار غمگسار نیست

مرا بخانه ام ببر ♫♪

♫♯♯ اهنگ داریوش مرا به خانه ام ببر ♫♫♯♫♯♫

که شهر شهر یار نیست

از این چراغ مردگی ♫♪

از این براب سوختن

از این پرنده کشتنو ♫♪

از این قفس فروختن

Www.arvandmusic.ir

چگونه گریه سر کنم ♫♪

که یار غمگسار نیست

مرا بخانه ام ببر ♫♪

که شهر شهر یار نیست

مرابخانه ام ببر ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

ستاره دلنواز نیست

سکوت نعره میزنم ♫♪

که شب ترانه ساز نیست

مرابخانه ام ببر ♫♪

که عشق در میانه نیست

Www.arvandmusic.ir

مرابخانه ام ببر ♫♪

اگرچه خانه خانه نیست

از این چراغ مردگی ♫♪

از این براب سوختن

از این پرنده کشتنو ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

از این قفس فروختن

چگونه گریه سر کنم ♫♪

که یار غمگسار نیست

مرا بخانه ام ببر ♫♪

که شهر شهر یار نیست

♫♯♯ اهنگ داریوش مرا به خانه ام ببر ♫♫♯♫♯♫

از این چراغ مردگی ♫♪

از این براب سوختن

از این پرنده کشتنو ♫♪

از این قفس فروختن

چگونه گریه سر کنم ♫♪

Www.arvandmusic.ir

که یار غمگسار نیست

مرا بخانه ام ببر ♫♪

که شهر شهر یار نیست

مرابخانه ام ببر ♫♪

ستاره دلنواز نیست

Www.arvandmusic.ir

سکوت نعره میزنم ♫♪

که شب ترانه ساز نیست

مرابخانه ام ببر ♫♪

که عشق در میانه نیست

مرابخانه ام ببر ♫♪

♫♯♯ اهنگ داریوش مرا به خانه ام ببر ♫♫♯♫♯♫

اگرچه خانه خانه نیست

از این چراغ مردگی ♫♪

از این براب سوختن

از این پرنده کشتنو ♫♪

از این قفس فروختن

Www.arvandmusic.ir

چگونه گریه سر کنم ♫♪

که یار غمگسار نیست

مرا بخانه ام ببر ♫♪

که شهر شهر یار نیست

از این چراغ مردگی ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

از این براب سوختن

از این پرنده کشتنو ♫♪

از این قفس فروختن

چگونه گریه سر کنم ♫♪

که یار غمگسار نیست

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

مرا بخانه ام ببر ♫♪

که شهر شهر یار نیست

♫♪

♫♪

اهنگ داریوش مرا به خانه ام ببر
- مشاهده

اهنگ داریوش سال دو هزار

اهنگ داریوش سال دو هزار
Music DARYVSH – SAL DV HZAR + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ داریوش سال دو هزار ♫♫♯♫♯♫

سال سقوط ,سال فرار ♫♪

سال گریز و انتظار

عصر شکفتن فلز ♫♪

سال سیاه دو هزار

سال سقوط عاطفه ♫♪

Www.arvandmusic.ir

تا بی نهایت زیر صفر

نهایت معراج ذهن ♫♪

اندیشه ی تفسیر صفر

تو ذهن ماشینهای سرد ♫♪

معنای عشق و احتیاج

Www.arvandmusic.ir

روی نوار حافظه ♫♪

یعنی یه درد بی علاج

سال به بن بست رسیدن ♫♪

پنجه به دیوار کشیدن

از معنویت گم شدن ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

تن به غریزه بخشیدن

قبیله یعنی یه نفر ♫♪

هم خونی معنا نداره

همبستگی خوابیه که ♫♪

تعبیر فردا نداره

♫♯♯ اهنگ داریوش سال دو هزار ♫♫♯♫♯♫

سال سقوط , سال فرار ♫♪

سال گریز و انتظار

پاییز تلخ و بی بهار ♫♪

سال سیاه دو هزار

سالی که خون تو رگها نیست ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

قلب فلزی تو سینه است

وقتی که تصویر زمان ♫♪

شکستگیه آیینه است

قبیله یعنی یه نفر ♫♪

هم خونی معنا نداره

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

همبستگی خوابیه که ♫♪

تعبیر فردا نداره

تو اون روزایی که میاد ♫♪

کسی به فکر کسی نیست

هرکی به فکر خودشه ♫♪

♫♯♯ اهنگ داریوش سال دو هزار ♫♫♯♫♯♫

به فکر فریاد رسی نیست

همه به هم بی اعتنا ♫♪

حتی به مرگ هم دیگه

کسی اگه کمک بخواد ♫♪

کی میدونه اون چی میگه

♫♯♯ اهنگ داریوش سال دو هزار ♫♫♯♫♯♫

توی کتابای لغت ♫♪

سفیده برگا همیشه

نه دشمنی نه دوستی ♫♪

هیچی نوشته نمیشه

این ناگزیره واسه ما ♫♪

Www.arvandmusic.ir

سیر صعودی تا سقوط

همیشه قصه ی صدا ♫♪

تمومه با حرف سکوت

وقتی که آیینه ی عشق ♫♪

سیاه بشه زیر غبار

♫♯♯ اهنگ داریوش سال دو هزار ♫♫♯♫♯♫

وقت طلوع فاجعه است ♫♪

می رسه سال دو هزار

♫♪

اهنگ داریوش سال دو هزار
- مشاهده

اهنگ داریوش دنیای این روزای من(تنهایی)

اهنگ داریوش دنیای این روزای من(تنهایی)
Music DARYVSH – DNYAY AYN RVZAY MN(TNHAYY) + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ داریوش دنیای این روزای من(تنهایی) ♫♫♯♫♯♫

دنیای این روزای من هم قد تن پوشم شده ♫♪

(ترانه از سایت listenpersian.net)

اینقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده ♫♪

دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده

تنها مدارا می کنیم دنیا عجب جایی شده ♫♪

Www.arvandmusic.ir

هر شب تو رویای خودم آغوشتو تن میکنم

آینده ی این خونه رو با شمع روشن میکنم ♫♪

هر شب تو رویای خودم آغوشتو تن میکنم

آینده ی این خونه رو با شمع روشن میکنم ♫♪

در حسرت فردای تو تقویمو پر می کنم

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

هر روز این تنهایی رو فردا تصور میکنم ♫♪

هم سنگ این روزای من تنها شبم تاریک نیست

متن ترانه و آهنگ از سایت Listen Persian ♫♪

اینجا به جز دوری تو چیزی به من نزدیک نیست

هر شب تو رویای خودم آغوشتو تن میکنم ♫♪

♫♯♯ اهنگ داریوش دنیای این روزای من(تنهایی) ♫♫♯♫♯♫

آینده ی این خونه رو با شمع روشن میکنم

هر شب تو رویای خودم آغوشتو تن میکنم ♫♪

آینده ی این خونه رو با شمع روشن میکنم

دنیای این روزای من هم قد تن پوشم شده ♫♪

اینقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده ♫♪

تنها مدارا می کنیم دنیا عجب جایی شده

♫♪

اهنگ داریوش دنیای این روزای من(تنهایی)
- مشاهده

اهنگ داریوش چشم من

اهنگ داریوش چشم من
Music DARYVSH – CHSHM MN + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

چشم من بیا منو یاری بکن ♫♪

گونه هام خشکیده شد کاری بکن

غیره گریه مگه کاری میشه کرد ♫♪

کاری از ما نمیاد زاری بکن

اونکه رفته دیگه هیچوقت نمیاد ♫♪

♫♯♯ اهنگ داریوش چشم من ♫♫♯♫♯♫

تا قیامت دل من گریه میخواد

هرچی دریا رو زمین داره خدا ♫♪

با تمومه ابرای آسمونا

کاشکی میداد همه رو به چشم من ♫♪

تا چشام به حال من گریه کنن

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

اونکه رفته دیگه هیچوقت نمیاد ♫♪

تا قیامت دل من گریه میخواد

قصهء گذشته های خوب من ♫♪

خیلی زود مثل یه خواب تموم شدن

حالا باید سر رو زانوم بذارم ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

تاقیامت اشک حسرت ببارم

دل هیشکی مث من غم نداره ♫♪

مثل من غربت و ماتم نداره

حالا که گریه دوای دردمه ♫♪

چرا چشمام اشکشو کم میاره

♫♯♯ اهنگ داریوش چشم من ♫♫♯♫♯♫

خورشیده روشن ما رو دزدیدن ♫♪

زیره اون ابرای سنگین کشیدن

همه جا رنگه سیاهه ماتمه ♫♪

فرصت موندنمون خیلی کمه

اونکه رفته دیگه هیچوقت نمیاد ♫♪

♫♯♯ اهنگ داریوش چشم من ♫♫♯♫♯♫

تا قیامت دل من گریه میخواد

سرنوشت چشاش کوره نمیبینه ♫♪

زخم خنجرش میمونه تو سینه

لب بسته سینهء غرق به خون ♫♪

قصهء موندن آدم همینه

Www.arvandmusic.ir

اونکه رفته دیگه هیچوقت نمیاد ♫♪

تا قیامت دل من گریه میخواد

♫♪

اهنگ داریوش چشم من
- مشاهده

اهنگ داریوش بالای نی

اهنگ داریوش بالای نی
Music DARYVSH – BALAY NY + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ داریوش بالای نی ♫♫♯♫♯♫

وقت از نی کر شدن ♫♪

وقت عریان تر شدن

گم شدن پیدا شدن ♫♪

بی در و پیکر شدن

رد شو از هر نابلد ♫♪

♫♯♯ اهنگ داریوش بالای نی ♫♫♯♫♯♫

در عبور از فصل بد

رو به این بی منظره ♫♪

این غزل کش این جسد

این همه بی خاطره ♫♪

این همه بی پنجره

♫♯♯ اهنگ داریوش بالای نی ♫♫♯♫♯♫

خیل خود جلاد تلخ ♫♪

این زلال باکره

بشنو از نی های نی ♫♪

بشنو از بالای نی

بشنو از نی های نی ♫♪

♫♯♯ اهنگ داریوش بالای نی ♫♫♯♫♯♫

بشنو از بالای نی

تار یار ما بدار ♫♪

خلوت ما بی حصار

مسلخ سبزینه ها ♫♪

جنگل بی برگ و باد

Www.arvandmusic.ir

بشنو از این زخم جان ♫♪

بشنو از این ناگهان

بشنو از من بیدریغ ♫♪

در حضور غایبان

رد شو از آوار برگ ♫♪

Www.arvandmusic.ir

رد شو از فصل تگرگ

رد شو از این زم حریر ♫♪

رد شو از دیوار مرگ

پر کن از می نای نی ♫♪

بغض سیل آسای نی

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

بشنو از دل ضربه ها ♫♪

بشنو از آوای نی

وقت از نی کر شدن ♫♪

وقت عریان تر شدن

گم شدن پیدا شدن ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

بی در و پیکر شدن

بشنو از نی های نی ♫♪

بشنو از بالای نی

بشنو از نی های نی ♫♪

بشنو از بالای نی

♫♯♯ اهنگ داریوش بالای نی ♫♫♯♫♯♫

تار یار ما بدار ♫♪

خلوت ما بی حصار

مسلخ سبزینه ها ♫♪

جنگل بی برگ و باد

بشنو از این زخم جان ♫♪

Www.arvandmusic.ir

بشنو از این ناگهان

بشنو از من بیدریغ ♫♪

در حضور غایبان

رد شو از آوار برگ ♫♪

رد شو از فصل تگرگ

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

رد شو از این زم حریر ♫♪

رد شو از دیوار مرگ

پر کن از می نای نی ♫♪

بغض سیل آسای نی

بشنو از دل ضربه ها ♫♪

♫♯♯ اهنگ داریوش بالای نی ♫♫♯♫♯♫

بشنو از آوای نی

وقت از نی کر شدن ♫♪

وقت عاشق تر شدن

گم شدن پیدا شدن ♫♪

وقف یکدیگر شدن

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

بشنو از نی های نی ♫♪

بشنو از بالای نی

بشنو از نی های نی ♫♪

بشنو از بالای نی

♫♪

Www.arvandmusic.ir

اهنگ داریوش بالای نی
- مشاهده