اهنگ داود آزاد منو شکستی

اهنگ داود آزاد منو شکستی
Music DAVD AZAD – MNV SHKSTY + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ داود آزاد منو شکستی ♫♫♯♫♯♫

ای توبه ام شکسته از تو کجا گریزم ♫♪

ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم

ای نور هر دو دیده بی تو چگونه بینم ♫♪

ای گردنم ببسته از تو کجا گریزم

دل بود از تو جسته جان بود از تو رسته ♫♪

♫♯♯ اهنگ داود آزاد منو شکستی ♫♫♯♫♯♫

جان نیز گشت خسته از تو کجا گریزم

…… ♫♪

یارب تو مرا به نفس طناز مده

با هرچه به جز توست مرا ساز مده ♫♪

من در تو گریزان شدم از فتنه خویش

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

من آن توام مرا به من باز مده ♫♪

……

♫♪

اهنگ داود آزاد منو شکستی
- مشاهده