اهنگ دریا دادور باشیم به خانه

اهنگ دریا دادور باشیم به خانه
Music DRYA DADVR – BASHYM BH KHANH + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

های سپید مرغِ بوم خوش خط و خوش خال آ خ جون ♫♪

( آ های مرغِ سپید و خوش خط و خال آ خ جون )

لب دریا بو شوم من به تی دنبال آ خ جون ♫♪

(من دنبالِ تو تا لب دریا رفتم )

مارِ گیفته مزاره رستم ِ ذال آ خ جون ♫♪

Www.arvandmusic.ir

(کنایه از دردسریه که مار برای خودش درست کرده)

بیا بابلی کوری بشیم به خانه بیا جان تو بشم بشیم به خانه ♫♪

( بیا دختر بابلی بریم خونه ,قربونِ جونت بشم بیا بریم به خونه)

♫♪

اهنگ دریا دادور باشیم به خانه
- مشاهده