اهنگ دی جی سروش نمیتونم

اهنگ دی جی سروش نمیتونم
Music DY JY SRVSH – NMYTVNM + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

تو حسرت نداشتنت میشینم ♫♪

تمام خاطره هام رو جلو چشمام میبینم

نمیتونم از تو جدا شم دیگه ♫♪

نمیتونم با تو نباشم دیگه

نمیتونم از تو جدا شم دیگه ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

با تو نباشم دیگه

با تو نباشم ♫♪

نمیتونم از تو جدا شم دیگه

با تو نباشم دیگه ♫♪

با تو نباشم

♫♯♯ اهنگ دی جی سروش نمیتونم ♫♫♯♫♯♫

نمیتونم از تو جدا شم دیگه ♫♪

با تو نباشم دیگه

با تو نباشم ♫♪

♫♪

اهنگ دی جی سروش نمیتونم
- مشاهده