اهنگ رسول اکبریان غریبه آشنا

اهنگ رسول اکبریان غریبه آشنا
Music RSVL AKBRYAN – GHRYBH ASHNA + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

غریبه صبر کن کجا؟ کجا بدون همسفر ♫♪

مرا نمی بری چرا؟ کجا غریبه بی خبر؟

غریبه ما که دستمان به دست هم رسیده است ♫♪

میان چشمهایمان سلام پل کشیده است

سلام پل کشیده است ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

هم هم هم هم هم هم هم هم

لا لا لا ♫♪

من و تو تازه از سفر رسیده ایم و خسته ایم

دوباره بعد سالهاااا کنار هم نشسته ایییم ♫♪

هنوز روی شانه مان حضور گرد راه هست

♫♯♯ اهنگ رسول اکبریان غریبه آشنا ♫♫♯♫♯♫

درون چشمهایمان یک آسمان نگاه هست ♫♪

یک آسمان نگاه هست

بمان کنار من بمان ،که انتهای جاده است ♫♪

و یک نفر در انتظاار، دوباره ایستاده است

ببین که چشمهای او، پر از نیاز ماندن است ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

و این سکون فصل را به انتها رساندن است

بماان غریبه تا غروب، که روز خسته می شود ♫♪

و این سکوت بی قرار ،که شب شکسته می شود

بماان غریبه تا غروب، که روز خسته می شود ♫♪

و این سکوت بی قرار ،که شب شکسته می شود

Www.arvandmusic.ir

بمان غریبه ام بمان که بااز آشنا شویم ♫♪

دوباره شاهزاده ی تمام قصه ها شویم

من و تو تازه از سفر رسیده ایم و خسته ایم ♫♪

دوبااره بعد سالها کنار هم نشسته ایم

کنار هم نشسته ایم ♫♪

♫♯♯ اهنگ رسول اکبریان غریبه آشنا ♫♫♯♫♯♫

♫♪

اهنگ رسول اکبریان غریبه آشنا
- مشاهده