اهنگ رسول نجفیان قدر یکدیگر

اهنگ رسول نجفیان قدر یکدیگر
Music RSVL NJFYAN – GHDR YKDYGR + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

بیا تا قدر یک دیگر بدانیم ♫♪

که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم

چو ممن آینه ممن یقین شد ♫♪

چرا با آینه ما روگرانیم

کریمان جان فدای دوست کردند ♫♪

♫♯♯ اهنگ رسول نجفیان قدر یکدیگر ♫♫♯♫♯♫

سگی بگذار ما هم مردمانیم

فسون قل اعوذ و قل هو الله ♫♪

چرا در عشق همدیگر نخوانیم

غرض‌ها تیره دارد دوستی را ♫♪

غرض‌ها را چرا از دل نرانیم

♫♯♯ اهنگ رسول نجفیان قدر یکدیگر ♫♫♯♫♯♫

گهی خوشدل شوی از من که میرم ♫♪

چرا مرده پرست و خصم جانیم

چو بعد از مرگ خواهی آشتی کرد ♫♪

همه عمر از غمت در امتحانیم

کنون پندار مردم آشتی کن ♫♪

Www.arvandmusic.ir

که در تسلیم ما چون مردگانیم

چو بر گورم بخواهی بوسه دادن ♫♪

رخم را بوسه ده کاکنون همانیم

خمش کن مرده وار ای دل ازیرا ♫♪

به هستی متهم ما زین زبانیم

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

♫♪

اهنگ رسول نجفیان قدر یکدیگر
- مشاهده