اهنگ رویا وای از دل من آلبوم ترانه های ماندگار

اهنگ رویا وای از دل من آلبوم ترانه های ماندگار
Music RVYA – VAY AZ DL MN ALBVM TRANH HAY MANDGAR + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

خدایا چه کردم ♫♪

که درمان دردم

سپردی به آن نامهربان ♫♪

چه پرسی زحالم

گر از دل بنالم ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

زند آتشم بر آشیان

دلی مبتلا و عاری از مهر و وفا ♫♪

کردی نصیبم

با اینهمه دلدادگی ♫♪

افسونگری دیر آشنا

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

کردی نصیبم ♫♪

برای نگاهی

ز چشم سیاهی ♫♪

نشسته براهم

نشسه براهی ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

ندیده پناهی

نکرده گناهم ♫♪

پناهم تویی

گواهم تویی ♫♪

آتش زد آن سنگین دل نامهربان

♫♯♯ اهنگ رویا وای از دل من آلبوم ترانه های ماندگار ♫♫♯♫♯♫

بر محفل من ♫♪

وای از من و وای از دل من

وز ناله بی حاصل من ♫♪

♫♪

اهنگ رویا وای از دل من  آلبوم ترانه های ماندگار
- مشاهده