اهنگ ستار خط بکش

اهنگ ستار خط بکش
Music STAR – KHT BKSH + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ ستار خط بکش ♫♫♯♫♯♫

رو اسم من خط بكش عكس منو بد بكش ♫♪

بین من و عشق من دیوار نكش سد بكش

مثل یه حرف ساده كه نقطه هاش افتاده ♫♪

عشقمو از من جدا شكل منو بد بكش

سادكی های عشقمو رنك و ریا نشون بده ♫♪

♫♯♯ اهنگ ستار خط بکش ♫♫♯♫♯♫

یه عكس تازه ای بكش كه لحظه لحظه جون بده

وقتی كه خط كشیدی عكسمو بد كشیدی ♫♪

من واسه خط كشی هات میمیرم و زنده می شم

با همه سركشی هات یه روز برنده می شم ♫♪

Www.arvandmusic.ir

♫♪

اهنگ ستار خط بکش
- مشاهده

اهنگ ستار دشمن

اهنگ ستار دشمن
Music STAR – DSHMN + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

من خراب دل خویشم نه خراب کس دیگر ♫♪

این منم این که گشودست به من تیغه خنجر

دشمنم نیست منم این که تبر می زند از خشم ♫♪

تا که از ریشه بیفتم به یکی ضربه دیگر

این همان لحظه تلخ است که به صحرا بزند عطر ♫♪

♫♯♯ اهنگ ستار دشمن ♫♫♯♫♯♫

عشق چون جغد کشد پر روی ویرانه باور

من خراب دل خویشم نه خراب کس دیگر ♫♪

این منم این که گشودست به من تیغه خنجر

ناجوانمردترین همسفری ای من عاشق ♫♪

هیچ راه سفری را نرساندیم به آخر

♫♯♯ اهنگ ستار دشمن ♫♫♯♫♯♫

هر مصیبت که شد آغاز تو مرا بردی از آن راه ♫♪

تو به هر در زدی انگشت و گذشتم من از آن در

من خراب دل خویشم نه خراب کس دیگر ♫♪

این منم این که گشودست به من تیغه خنجر

تو تن خویش به هر زخم سپردی و گذشتی ♫♪

Www.arvandmusic.ir

خ.ن من شعر شد و شعر چکید از دل دفتر

تو تن آلوده هر درد چه بی درد رهائی ♫♪

من بی درد به درد تو فتادم به بستر

آه ای دشمن من خسته از این جنگ و گریزم ♫♪

هیچ شدم خسته شدم از من ویران شده بگذر

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

من خراب دل خویشم نه خراب کس دیگر ♫♪

این منم این که گشودست به من تیغه خنجر

♫♪

اهنگ ستار دشمن
- مشاهده

اهنگ ستار دیگه نکن گریه

اهنگ ستار دیگه نکن گریه
Music STAR – DYGH NKN GRYH + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

دیگه نکن گریه ما مال هم هستیم ♫♪

ما رشته ی عمرو محکم به بستیم

دیگه نکن گریه چون روشنی پیداست ♫♪

تا مال هم باشیم

آینده مال ماست آینده مال ماست ♫♪

♫♯♯ اهنگ ستار دیگه نکن گریه ♫♫♯♫♯♫

دیگه نکن گریه محتاج لبخندم

تا بخت بیاد خونه در رو نمی بندم ♫♪

در پشت تاریکی رنگ سحر پیداست

از آرزو امشب در قلب من غوغاست ♫♪

تا این خدای خوب چرخو میگردونه

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

این خونهء عشقم بی تو نمیمونه ♫♪

تا این خدای خوب چرخو میگردونه

این خونهء عشقم بی تو نمیمونه ♫♪

هر دو نه خوب خوب نه هر دو بد بودیم

رسم رفاقت رو ما نابلد بودیم ♫♪

Www.arvandmusic.ir

مست از جوونیها عاشق ولی مغرور

در امتحان خود ما هر دو رد بودیم ♫♪

مست از جوونیها عاشق ولی مغرور

در امتحان خود ما هر دو رد بودیم ♫♪

تا این خدای خوب چرخو میگردونه

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

این خونهء عشقم بی تو نمیمونه ♫♪

تا این خدای خوب چرخو میگردونه

این خونهء عشقم بی تو نمیمونه ♫♪

هر دو نه خوب خوب نه هر دو بد بودیم

رسم رفاقت رو ما نابلد بودیم ♫♪

♫♯♯ اهنگ ستار دیگه نکن گریه ♫♫♯♫♯♫

مست از جوونیها عاشق ولی مغرور

در امتحان خود ما هر دو رد بودیم ♫♪

مست از جوونیها عاشق ولی مغرور

در امتحان خود ما هر دو رد بودیم ♫♪

تا این خدای خوب چرخو میگردونه

Www.arvandmusic.ir

این خونهء عشقم بی تو نمیمونه ♫♪

تا این خدای خوب چرخو میگردونه

این خونهء عشقم بی تو نمیمونه ♫♪

تا این خدای خوب چرخو میگردونه

این خونهء عشقم بی تو نمیمونه ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

تا این خدای خوب چرخو میگردونه

این خونهء عشقم بی تو نمیمونه ♫♪

♫♪

اهنگ ستار دیگه نکن گریه
- مشاهده

اهنگ ستار گل پری

اهنگ ستار گل پری
Music STAR – GL PRY + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ ستار گل پری ♫♫♯♫♯♫

قصه ها رو همه گفتن ♫♪

دیگه قصه ای نمونده

توی فکر آخریشم ♫♪

که هنوز کسی نخونده

کی میخواد شاه گل آخری باشه ♫♪

Www.arvandmusic.ir

واسه شاه قصه هام پری باشه

کی با من تو قصه همبازی میشه ♫♪

کی به این سادگیا راضی میشه

اولی گل پری بود و آخریم گل پری ♫♪

بدنش مرمری بود و هنوزم مرمری

♫♯♯ اهنگ ستار گل پری ♫♫♯♫♯♫

اولی گل پری بود و آخریم گل پری ♫♪

بدنش مرمری بود و هنوزم مرمری

گل پری جونه پرپری کجایی ♫♪

اینجای جون آخری کجایی

که بیای تو قصه هام دوباره ♫♪

Www.arvandmusic.ir

قاطی شی با غصه هام دوباره

اونروزا خونه میخواستی ♫♪

دل دیوونه میخواستی

حالا من خونه دارم ♫♪

دل دیوونه دارم

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

واسه موهای بلندت ♫♪

یه عالم شونه دارم

گل پری جونه پرپری کجایی ♫♪

اینجای جون آخری کجایی

که بیای تو قصه هام دوباره ♫♪

♫♯♯ اهنگ ستار گل پری ♫♫♯♫♯♫

قاطی شی با غصه هام دوباره

قصه ها رو همه گفتن ♫♪

دیگه قصه ای نمونده

توی فکر آخریشم ♫♪

که هنوز کسی نخونده

♫♯♯ اهنگ ستار گل پری ♫♫♯♫♯♫

کی میخواد شاه گل آخری باشه ♫♪

واسه شاه قصه هام پری باشه

کی با من تو قصه همبازی میشه ♫♪

کی به این سادگیا راضی میشه

اولی گل پری بود و آخریم گل پری ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

بدنش مرمری بود و هنوزم مرمری

اولی گل پری بود و آخریم گل پری ♫♪

بدنش مرمری بود و هنوزم مرمری

گل پری جونه پرپری کجایی ♫♪

اینجای جون آخری کجایی

♫♯♯ اهنگ ستار گل پری ♫♫♯♫♯♫

که بیای تو قصه هام دوباره ♫♪

قاطی شی با غصه هام دوباره

اونروزا خونه میخواستی ♫♪

دل دیوونه میخواستی

حالا من خونه دارم ♫♪

Www.arvandmusic.ir

دل دیوونه دارم

واسه موهای بلندت ♫♪

یه عالم شونه دارم

گل پری جونه پرپری کجایی ♫♪

اینجای جون آخری کجایی

Www.arvandmusic.ir

که بیای تو قصه هام دوباره ♫♪

قاطی شی با غصه هام دوباره

گل پری جونه پرپری کجایی ♫♪

اینجای جون آخری کجایی

که بیای تو قصه هام دوباره ♫♪

♫♯♯ اهنگ ستار گل پری ♫♫♯♫♯♫

قاطی شی با غصه هام دوباره

گل پری جونه پرپری کجایی ♫♪

اینجای جون آخری کجایی

که بیای تو قصه هام دوباره ♫♪

قاطی شی با غصه هام دوباره

Www.arvandmusic.ir

♫♪

♫♪

اهنگ ستار گل پری
- مشاهده

اهنگ ستار کاشکی

اهنگ ستار کاشکی
Music STAR – KASHKY + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

کاش با اندیشه ها بیگانه بودم ♫♪

کاشکی دیوانه دیوانه بودم

کاشکی در رندی این مرد رندان ♫♪

چاره گر با چاره ای رندانه بودم

کاشکی در رندی این مرد رندان ♫♪

♫♯♯ اهنگ ستار کاشکی ♫♫♯♫♯♫

چاره گر با چاره ای رندانه بودم

کاشکی دیوانه بودم تا دلم غمگین نمیشد ♫♪

یا چنین بر دوش صبرم بار غم سنگین نمیشد

من جهانی می پسندم خالی از هر ناروایی ♫♪

دوست دارم زندگی را با صفای بی ریایی

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

کاشکی دیوانه بودم تا دلم غمگین نمیشد ♫♪

یا چنین بر دوش صبرم بار غم سنگین نمیشد

کاش با اندیشه ها بیگانه بودم ♫♪

کاشکی دیوانه دیوانه بودم

کاشکی در رندی این مرد رندان ♫♪

♫♯♯ اهنگ ستار کاشکی ♫♫♯♫♯♫

چاره گر با چاره ای رندانه بودم

کاشکی در رندی این مرد رندان ♫♪

چاره گر با چاره ای رندانه بودم

کاشکی دیوانه بودم تا دلم غمگین نمیشد ♫♪

یا چنین بر دوش صبرم بار غم سنگین نمیشد

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

کاشکی دیوانه بودم تا دلم غمگین نمیشد ♫♪

یا چنین بر دوش صبرم بار غم سنگین نمیشد

♫♪

اهنگ ستار کاشکی
- مشاهده

دانلود آهنگ گریه ها سر بدم رو دامنت ستار

با ما باشید با سوپرایز بزرگ این ساعت رسانه اروند موزیک 🎼 دانلود اهنگ گریه ها سر بدم رو دامنت با صدای ستار به همراه تکست و بهترین کیفیت ♪

Download Old Music BY : STAR | GRYH HA SR BDM RV DAMNT With Text And 2 Quality 320 And 128 On arvandmusic.ir

دانلود آهنگ گریه ها سر بدم رو دامنت ستار
- مشاهده

دانلود آهنگ بوی عطر پیرهن تو ستار

هم اکنون سوپرایز ویژه رسانه اروند موزیک برای شما ♥ دانلود اهنگ بوی عطر پیرهن تو با صدای ستار به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download Old Music BY : STAR | BVY ATR PYRHN TV With Text And 2 Quality 320 And 128 On arvandmusic.ir

دانلود آهنگ بوی عطر پیرهن تو ستار
- مشاهده