اهنگ سعید عبدالهی نیا تیتراژ پایانی سریال تلویزیونی مزرعه کوچک

اهنگ سعید عبدالهی نیا تیتراژ پایانی سریال تلویزیونی مزرعه کوچک
Music SAYD ABDALHY NYA – TYTRAZH PAYANY SRYAL TLVYZYVNY MZRAH KVCHK + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ سعید عبدالهی نیا تیتراژ پایانی سریال تلویزیونی مزرعه کوچک ♫♫♯♫♯♫

خ که میشه با هر شب چشم تو ♫♪

صد تا آسمون رنگ رویا کرد

صد تا آسمون رنگ رویاها رو می شه ♫♪

با یه اشکت غرق دریا کرد

غرق دریای عشق تو شد ♫♪

Www.arvandmusic.ir

دلی که تشنه مثل کویره

تشنه ی کویر ♫♪

بوی دریا رو با یاد تو می گیره

اسب باد رو زین کن ♫♪

حالا که دل من و تو پر تب کوچه

Www.arvandmusic.ir

اسب نازنینم تو این شهر شلوغ گم شدم ته کوچه ♫♪

عاشق تو که باشم

زندگی چه ساده است ♫♪

تو غروب بیابون

آسمون ته جاده است ♫♪

♫♯♯ اهنگ سعید عبدالهی نیا تیتراژ پایانی سریال تلویزیونی مزرعه کوچک ♫♫♯♫♯♫

قصّه ی سفر

رفتن و رفتن ♫♪

با پای پیاده است

اسب باد ر و زین کن ♫♪

حالا که دل من و تو پر تب کوچه

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

اسب نازنینم تو این شهر شلوغ گم شدم ته کوچه ♫♪

عاشق تو که باشم

زندگی چه ساده است ♫♪

تو غروب بیابون

آسمون ته جاده است ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

قصّه ی سفر

رفتن و رفتن ♫♪

با پای پیاده است

♫♪

اهنگ سعید عبدالهی نیا تیتراژ پایانی سریال تلویزیونی مزرعه کوچک
- مشاهده