اهنگ سیاوش صحنه دختر ایرونی

اهنگ سیاوش صحنه دختر ایرونی
Music SYAVSH SHNH – DKHTR AYRVNY + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

دختر ایرونی ♫♪

دختر ایرونی هم صدای من

خون شرقی تو رگهای من ♫♪

عاشقت شدم یار جون جونی دختر ایرونی دختر ایرونی

دختر ایرونی بی رنگ و ریا ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

یه فرشته از نسل آریا

عاشقت شدم یار جون جونی دختر ایرونی دختر ایرونی ♫♪

هیچ کی زیر این گنبد کبود با من مثل تو مهربون نبود

دختر ایرونی با وفای من چشمای سیات آشنای من ♫♪

دختر ایرونی بلای من یار خوش ادای من

♫♯♯ اهنگ سیاوش صحنه دختر ایرونی ♫♫♯♫♯♫

من دلم می خواد صدات کنم خوب من خدای من ♫♪

دختر ایرونی وصله ی تنم گل لاله ی خاک میهنم

هر جا که تو ای خونه ی منه خورشید واسمون خیمه میزنه ♫♪

دختر ایرونی بلای من یار خوش ادای من

من دلم می خواد صدات کنم خوب من خدای من ♫♪

Www.arvandmusic.ir

دختر ایرونی هم صدای من

خون شرقی تو رگهای من ♫♪

عاشقت شدم یار جون جونی دختر ایرونی دختر ایرونی

می دونستم که تو همیشه مهربونی می دونستم می خوای تو قلب من بمونی ♫♪

دختر ایرونی بلای من یار خوش ادای من

♫♯♯ اهنگ سیاوش صحنه دختر ایرونی ♫♫♯♫♯♫

من دلم می خواد صدات کنم خوب من خدای من ♫♪

دختر ایرونی بلای من یار خوش ادای من

من دلم می خواد صدات کنم خوب من خدای من ♫♪

دختر ایرونی هم صدای من

خون شرقی تو رگهای من ♫♪

♫♯♯ اهنگ سیاوش صحنه دختر ایرونی ♫♫♯♫♯♫

عاشقت شدم یار جون جونی دختر ایرونی دختر ایرونی

دختر ایرونی بی رنگ و ریا ♫♪

یه فرشته از نسل آریا

عاشقت شدم یار جون جونی دختر ایرونی دختر ایرونی ♫♪

می دونستم که تو همیشه مهربونی می دونستم می خوای تو قلب من بمونی

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

دختر ایرونی وصله ی تنم گل لاله ی خاک میهنم ♫♪

هر جا که تو ای خونه ی منه خورشید واسمون خیمه میزنه

دختر ایرونی بلای من یار خوش ادای من ♫♪

من دلم می خواد صدات کنم خوب من خدای من

دوست دارم تو رو تو غصه هات همش از صداقته ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

دوست دارم تو رو تو هر نگات یه غزل نجا بته

دختر ایرونی بلای من یار خوش ادای من ♫♪

من دلم می خواد صدات کنم خوب من خدای من

دوست دارم تو رو تو غصه هات همش از صداقته ♫♪

دوست دارم تو رو تو هر نگات یه غزل نجا بته

♫♯♯ اهنگ سیاوش صحنه دختر ایرونی ♫♫♯♫♯♫

دختر ایرونی بلای من یار خوش ادای من ♫♪

من دلم می خواد صدات کنم خوب من خدای من

♫♪

اهنگ سیاوش صحنه دختر ایرونی
- مشاهده

اهنگ سیاوش صحنه ندونستم

اهنگ سیاوش صحنه ندونستم
Music SYAVSH SHNH – NDVNSTM + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

تموم حرفاتو ندونستم ، ندونستم ، ندونستم ♫♪

چه بی صدا خوندم ، ندونستی ، ندونستی ، ندونستی

چه لحظه هایی که من شکستم ، تو شکستی و ندیدیم ♫♪

به یاد یک لبخند ، گریه کردم ، گریه کردی ، نشنیدی

تو از تبار عشق و اما ندونستی ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

تو لحظه ی جدایی ، من و تو یکی هستیم

من از تو گله دارم ، چرا اشکامو ندیدی ♫♪

من حرفاتو شنیدم ، تو رفتی و هرگز نشنیدی

ما از تبار عشقیم اما ندونستیم ♫♪

تو لحظه ی جدایی ، من و تو یکی هستیم

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

من از تو گله دارم ، چرا اشکامو ندیدی ♫♪

من حرفاتو شنیدم ، تو رفتی و هرگز نشنیدی

آره ، ما از تبار عشقیم اما ندونستیم ♫♪

تو لحظه ی جدایی ، من و تو یکی هستیم

تو باغ ابریشم ، توی دشت آرزوها تو می شینی ♫♪

♫♯♯ اهنگ سیاوش صحنه ندونستم ♫♫♯♫♯♫

من پریشون رو تو دوباره توی آغوشت می گیری

نگاه شیرینت باز می تابه رو وجود سرد و خستم ♫♪

بدون که هر لحظه ، من با عشقت شب و روزم ، زنده هستم

ما از تبار عشقیم اما ندونستیم ♫♪

تو لحظه ی جدایی ، من و تو یکی هستیم

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

ما اون هوای پاک داشتیم ، ندونستیم ♫♪

یه جون و روح و یک خون اما ندونستیم

ما از تبار عشقیم اما ندونستیم ♫♪

تو لحظه ی جدایی ، می دونم یکی هستیم

ما از تبار عشقیم اما ندونستیم ♫♪

♫♯♯ اهنگ سیاوش صحنه ندونستم ♫♫♯♫♯♫

تو لحظه ی جدایی ، می دونم یکی هستیم

تو لحظه ی جدایی ، می دونم یکی هستیم ♫♪

♫♪

اهنگ سیاوش صحنه ندونستم
- مشاهده

اهنگ سیاوش صحنه بت چین

اهنگ سیاوش صحنه بت چین
Music SYAVSH SHNH – BT CHYN + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

هم خوان: ♫♪

ای صنم

هم خوانی: ♫♪

ای مه من ، ای بت چین ، ای صنم

ای صنم ♫♪

Www.arvandmusic.ir

لاله رخ و زهره جبین ، ای صنم

ای صنم ♫♪

تا به تو دادم دل و دین ، ای صنم

بر همه کس گشته یقین ، ای صنم ♫♪

من ز تو دوری نتوان ، نه دیگر

♫♯♯ اهنگ سیاوش صحنه بت چین ♫♫♯♫♯♫

جانم از تو صبوری نتوان ، نه دیگر ♫♪

بیا حبیبم ، بیا طبیبم

بیا حبیبم ، بیا طبیبم ♫♪

ای نفس انس تو احیای من ، چون تویی امروز مسیحای من

حالت جمعی تو پریشان کنی ، وای به حال دل شیدای من ♫♪

Www.arvandmusic.ir

من ز تو دوری نتوان ، نه دیگر

جانم از تو صبوری نتوان ، نه دیگر ♫♪

بیا حبیبم ، بیا طبیبم

بیا حبیبم ، بیا طبیبم ♫♪

بیا حبیبم ، بیا طبیبم

♫♯♯ اهنگ سیاوش صحنه بت چین ♫♫♯♫♯♫

بیا حبیبم ، بیا طبیبم ♫♪

♫♪

اهنگ سیاوش صحنه بت چین
- مشاهده