اهنگ سیروان بهار من

اهنگ سیروان بهار من
Music SYRVAN – BHAR MN + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

تو که بردی از دلم قرار من ♫♪

بیا برگرد و بمون کنار من

من می خوام ببینمت بهت بگم ♫♪

عزیزم فقط تویی بهار من

تو خودت خوب می دونی ♫♪

♫♯♯ اهنگ سیروان بهار من ♫♫♯♫♯♫

نمیشه ازت دل بکنم

دل من تنگه برات ♫♪

چرا نمیای به دیدنم

یه روز از راه اومدی ♫♪

شدی گل سرخ باغ من

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

چی شده که این روزا ♫♪

دیگه نمای سراغ من

نمی خوام چشماتو گریون ببینم ♫♪

تو رو از عشق پشیمون ببینم

نمی خوام این دو سه روز زندگی ♫♪

Www.arvandmusic.ir

دل نازک تو رو خون ببینم

♫♪

اهنگ سیروان بهار من
- مشاهده

اهنگ سیروان دلم گرفته

اهنگ سیروان دلم گرفته
Music SYRVAN – DLM GRFTH + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

نمی دونم چی باید بخونم ♫♪

اشکام پایین میاد رو گونم

شاید سرنوشت ما همین بود ♫♪

بی تو من ، تنها بمونم

یه نگاه گرم و عاشقانه ♫♪

♫♯♯ اهنگ سیروان دلم گرفته ♫♫♯♫♯♫

من و تو ، تو اون هوای برفی

گذر ثانیه های آخر ♫♪

یه سکوت ، نه صحبتی ، نه حرفی

دلم گرفته ♫♪

بازم یاد روزهای گذشته ، دارم می افتم

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

دوست دارم هایی که من به تو می گفتم ♫♪

دلم گرفته

دیگه نمی تونم من این جا آروم بشینم ♫♪

تویی برام عزیزترینم

صدای عقربه های ساعت ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

می گه فرصتی باقی نمونده

شاید بار آخره تو رو می بینم ♫♪

کسی سرنوشتشو نخونده

وقتی که گفتی خدانگهدار ♫♪

تو رو با یه لبخند جا گذاشتم

Www.arvandmusic.ir

اما تو نبودی تا ببینی ♫♪

غیر گریه چیزی نداشتم

دلم گرفته ♫♪

بازم یاد روزهای گذشته دارم می افتم

دوست دارم هایی که من به تو می گفتم ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

دلم گرفته

دیگه نمی تونم من این جا آروم بشینم ♫♪

تویی برام عزیزترینم

دلم گرفته ، دلم گرفته ♫♪

دلم گرفته

Www.arvandmusic.ir

دلم گرفته ♫♪

♫♪

اهنگ سیروان دلم گرفته
- مشاهده