اهنگ شاهرخ قبیله

اهنگ شاهرخ قبیله
Music SHAHRKH – GHBYLH + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

اهل کدوم قبیله ای ♫♪

معتقد چه قبله ای

حرف کدوم دفتر شعر ♫♪

وصو کدوم ترانه ای

بگو بدونم ♫♪

Www.arvandmusic.ir

عزیز جونم

بگو بدونم ♫♪

شاه پری شعرو غزل

رنگ دله رنگین کمون ♫♪

چه دینی رو قبول داری

Www.arvandmusic.ir

کدوم خدا رو بنده ای ♫♪

بگو بدونم

عزیز جونم ♫♪

بگو بدونم

عزیز جونم ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

دل تو سینه ام آتیش گرفت

شبم با تو ستاره شود ♫♪

طفلکی دل از عاشقی

سوخته شو پاره پاره شود ♫♪

اهل کدوم قبیله ای

Www.arvandmusic.ir

معتقد چه قبله ای ♫♪

کدوم خدا رو بنده ای

بگو بدونم ♫♪

عزیز جونم

بگو بدونم ♫♪

Www.arvandmusic.ir

عزیز جونم

عاشق میشی تا پای جون ♫♪

نمی کشی خط و نشون

تو عالم دیو نگی ♫♪

عشقو به من میدی نشون

♫♯♯ اهنگ شاهرخ قبیله ♫♫♯♫♯♫

عزیز جونم ♫♪

عزیز جونم

وقتی میگی دوستم داری ♫♪

دلم بازم جوون میشه

خدای تو چشم تو چه مهربون میشه ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

عزیز جونم

عزیز جونم ♫♪

اهل کدوم قبیله ای

معتقد چه قبله ای ♫♪

چه دینی رو قبول داری

Www.arvandmusic.ir

کدوم خدا رو بنده ای ♫♪

بگو بدونم

عزیز جونم ♫♪

بگو بدونم

عزیز جونم ♫♪

♫♯♯ اهنگ شاهرخ قبیله ♫♫♯♫♯♫

♫♪

اهنگ شاهرخ قبیله
- مشاهده

اهنگ شاهرخ عتیقه

اهنگ شاهرخ عتیقه
Music SHAHRKH – ATYGHH + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

دو چشم تو عقیقه ،خوشگله وُ عتیقه ♫♪

قـُربون مهربونیش ،با دلمن رفیقه

تو از کدُوم بهاری ،عطر شکوفه داری ♫♪

دل توُ دلم نذاشتی ،اَهل کدوم دیاری

مـُژگون صَف کشیده ،پشت چشات خوابیده ♫♪

♫♯♯ اهنگ شاهرخ عتیقه ♫♫♯♫♯♫

چه شورو حالی داشته ،وقتی خدا کشیده

اَشکای دونه دونـَت ،میریزه به روی گونـَت ♫♪

بـَلا نگیری دختر ،

با این همه بـَهونـَت ،من که شدم دیوونـَت ♫♪

کبوترای خسته ،رو سینه هات نشسته

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

توُ آشیون مَخمَل پـَراشونو کیی بـَسته ♫♪

گل گلی کـُن لباتو ،سورمه بکش چشاتو

تا که بیام بچـینم ،غـُنچهء بوسه هاتو ♫♪

هر چی داری قشنگه ،دنیای رنگوارنگه

توُ اُون بـُلور سینـَت ،یه دل داری که سنگه ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

دو چشم تو عقیقه ،خوشگله وُ عتیقه

قـُربون مهربونیش ،با دلمن رفیقه ♫♪

تو از کدُوم بهاری ،عطر شکوفه داری

دل توُ دلم نذاشتی ،اَهل کدوم دیاری ♫♪

مـُژگون صَف کشیده ،پشت چشات خوابیده

Www.arvandmusic.ir

چه شورو حالی داشته ،وقتی خدا کشیده ♫♪

اَشکای دونه دونـَت ،میریزه به روی گونـَت

بـَلا نگیری دختر ، ♫♪

با این همه بـَهونـَت ،من که شدم دیوونـَت

کبوترای خسته ،رو سینه هات نشسته ♫♪

Www.arvandmusic.ir

توُ آشیون مَخمَل پـَراشونو کیی بـَسته

گل گلی کـُن لباتو ،سورمه بکش چشاتو ♫♪

تا که بیام بچـینم ،غـُنچهء بوسه هاتو

هر چی داری قشنگه ،دنیای رنگوارنگه ♫♪

توُ اُون بـُلور سینـَت ،یه دل داری که سنگه

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

♫♪

اهنگ شاهرخ عتیقه
- مشاهده

اهنگ شاهرخ عاشقانه

اهنگ شاهرخ عاشقانه
Music SHAHRKH – AASHGHANH + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

اَگه از چشات بگـَم ،چشمهء نازه ♫♪

اَگه از موهات بگـَم ،جنگل رازه

اَگه از لبات بگـَم ،دریای عشقه ♫♪

اَگه از صدات بگـَم ،صدای سازه

من عاشقانه از تو میخونم ♫♪

♫♯♯ اهنگ شاهرخ عاشقانه ♫♫♯♫♯♫

بیا که یک عمر با تو میمونم

تو عطر گل شدیو باز توُ باغ دل نشستی ♫♪

با رفـتنت اُمید با تو بودنُ گسستی

کو به کو ،کوچه به کوچه ،دنبالت گشتمو گشتم ♫♪

توُ کتاب آرزوم اسم تورو با گل نوشتم

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

تـَن خستهء غریب من پُراز عشقو نیازه ♫♪

تشنهء بوی تو وُ تشنهءاین یهءدنیا نازه

من عاشقانه از تو میخونم ♫♪

بیا که یک عمر با تو بمونم

اَگه از چشات بگـَم ،چشمهء نازه ♫♪

Www.arvandmusic.ir

اَگه از موهات بگـَم ،جنگل رازه

اَگه از لبات بگـَم ،دریای عشقه ♫♪

اَگه از صدات بگـَم ،صدای سازه

من عاشقانه از تو میخونم ♫♪

بیا که یک عمر با تو میمونم

Www.arvandmusic.ir

تو عطر گل شدیو باز توُ باغ دل نشستی ♫♪

با رفـتنت اُمید با تو بودنُ گسستی

کو به کو ،کوچه به کوچه ،دنبالت گشتمو گشتم ♫♪

توُ کتاب آرزوم اسم تورو با گل نوشتم

تـَن خستهء غریب من پُراز عشقو نیازه ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

تشنهء بوی تو وُ تشنهءاین یهءدنیا نازه

من عاشقانه از تو میخونم ♫♪

بیا که یک عمر با تو بمونم

من عاشقانه از تو میخونم ♫♪

بیا که یک عمر با تو بمونم

♫♯♯ اهنگ شاهرخ عاشقانه ♫♫♯♫♯♫

من عاشقانه از تو میخونم ♫♪

بیا که یک عمر با تو بمونم

♫♪

اهنگ شاهرخ عاشقانه
- مشاهده

اهنگ شاهرخ تصنیف (گریه کن)

اهنگ شاهرخ تصنیف (گریه کن)
Music SHAHRKH – TSNYF (GRYH KN) + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ شاهرخ تصنیف (گریه کن) ♫♫♯♫♯♫

گریه کن که گر ،گریه کن که گر ♫♪

سیل خون گری ثـَمَر ندارد

ناله ای که نـــاید زِ نای دل ،اَثـَرندارد ♫♪

هر دلی که نیست اهل دل ،زدل خبر ندارد

دل زدست غم ،مـَفـَر ندارد ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

دیده غیر اَشگ تـَر ندارد

این محرم و صـَفـَر ندارد ♫♪

این محرم و صـَفـَر ندارد

گر زنی مـُچال ،جنگ فِجان چه باک ، ♫♪

مرد جـُز هلاک ،هیچو چارهء دگر ندارد

Www.arvandmusic.ir

زندگی دگر ثـَمَر ندارد ♫♪

دل زدست غم ،مـَفـَر ندارد

دیده غیر اَشگ تـَر ندارد ♫♪

دیده غیر اَشگ تـَر ندارد

♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

اهنگ شاهرخ تصنیف (گریه کن)
- مشاهده

اهنگ شاهرخ نگو نگو

اهنگ شاهرخ نگو نگو
Music SHAHRKH – NGV NGV + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ شاهرخ نگو نگو ♫♫♯♫♯♫

نگو نگو دیره دیره دیره ♫♪

نگو نگو دیره واسه دوباره عاشق شدن

نگو نگو نمیشه نمیشه نمیشه ♫♪

نگو نگو نمیشه مثل لیلی و مجنون بودن

از خاطرم نمیره با تو به عشق رسیدن ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

از باغ سرخ لبهات چه بوسه های چیدم

تو باور من بودی که یاور من شودی ♫♪

مثل گل زینتی تاج سر من شدی

نگو نگو دیره واسه دوباره عاشق شدن ♫♪

نگو نگو نمیشه مثل لیلی و مجنون بودن

♫♯♯ اهنگ شاهرخ نگو نگو ♫♫♯♫♯♫

نگو نگو دیره واسه دوباره عاشق شدن ♫♪

نگو نگو نمیشه مثل لیلی و مجنون بودن

من تو رو دوستت دارم اندازه تموم دنیا ♫♪

من فقط تو رو می خوام توی بیداری تو رویام

جزدلم چیزی ندارم پیشکش چشات بزارم ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

سر سپرده تو هستم توی تنها یادگارم

نگو نگو دیره واسه دوباره عاشق شدن ♫♪

نگو نگو نمیشه مثل لیلی و مجنون بودن

نگو نگو دیره واسه دوباره عاشق شدن ♫♪

نگو نگو نمیشه مثل لیلی و مجنون بودن

♫♯♯ اهنگ شاهرخ نگو نگو ♫♫♯♫♯♫

من تو رو دوستت دارم اندازه تموم دنیا ♫♪

من فقط تو رو می خوام توی بیداری تو رویام

جزدلم چیزی ندارم پیشکش چشات بزارم ♫♪

سر سپرده تو هستم توی تنها یادگارم

نگو نگو دیره واسه دوباره عاشق شدن ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

نگو نگو نمیشه مثل لیلی و مجنون بودن

نگو نگو دیره واسه دوباره عاشق شدن ♫♪

نگو نگو نمیشه مثل لیلی و مجنون بودن

♫♪

اهنگ شاهرخ نگو نگو
- مشاهده

اهنگ شاهرخ باغت خراب

اهنگ شاهرخ باغت خراب
Music SHAHRKH – BAGHT KHRAB + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ شاهرخ باغت خراب ♫♫♯♫♯♫

بیا به باغت باغبان ،باغت خراب ♫♪

بیا به باغت باغبان ،باغت خراب

اَنگور ِ تاکِتوُن شراب ،بَره باغتون کباب ♫♪

اَنگور ِ تاکِتوُن شراب ،بَره باغتون کباب

باغت خراب باغت خراب ای باغبان ♫♪

♫♯♯ اهنگ شاهرخ باغت خراب ♫♫♯♫♯♫

باغت خراب باغت خراب ای باغبان

اَنگور ِ تاکِتوُن شراب ،بَره باغتون کباب ♫♪

باغت خراب باغت خراب ای باغبان

در این باغ کلان هستیو هستم ♫♪

به بازی بُردهای دستمال دَستم

♫♯♯ اهنگ شاهرخ باغت خراب ♫♫♯♫♯♫

به بازی بُردهای خوبش نگَه دار ♫♪

بذار عاشق بمونم تاکه هستم وای باغت خراب

بذار عاشق بمونم تاکه هستم وای باغت خراب ♫♪

بیا به باغت باغبان ،باغت خراب

بیا به باغت باغبان ،باغت خراب ♫♪

♫♯♯ اهنگ شاهرخ باغت خراب ♫♫♯♫♯♫

اَلا باغ ِ باز ِ باغت کار دارُم

گل چیده بدِه بیمار دارُم ♫♪

گل چیده بدِه چیزی نگوُئی

که مانند گُلِت یک یار دارُم وای باغت خراب ♫♪

که مانند گُلِت یک یار دارُم وای باغت خراب

Www.arvandmusic.ir

بیا به باغت باغبان ،باغت خراب ♫♪

بیا به باغت باغبان ،باغت خراب

در این باغ کلان هستیو هستم ♫♪

به بازی بُردهای دستمال دَستم

به بازی بُردهای خوبش نگَه دار ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

بذار عاشق بمونم تاکه هستم وای باغت خراب

بذار عاشق بمونم تاکه هستم وای باغت خراب ♫♪

بیا به باغت باغبان ،باغت خراب

بیا به باغت باغبان ،باغت خراب ♫♪

َاَنگور ِ تاکِتوُن شراب ،بَره باغتون کباب

Www.arvandmusic.ir

اَنگور ِ تاکِتوُن شراب ،بَره باغتون کباب ♫♪

باغت خراب باغت خراب ای باغبان

باغت خراب باغت خراب ای باغبان ♫♪

اَنگور ِ تاکِتوُن شراب ،بَره باغتون کباب

اَنگور ِ تاکِتوُن شراب ،بَره باغتون کباب ♫♪

Www.arvandmusic.ir

باغت خراب باغت خراب ای باغبان

باغت خراب باغت خراب ای باغبان ♫♪

♫♪

اهنگ شاهرخ باغت خراب
- مشاهده

اهنگ شاهرخ بچه ها خداحافظ

اهنگ شاهرخ بچه ها خداحافظ
Music SHAHRKH – BCHH HA KHDAHAFZ + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

کاروان به راه افتاد ،کاروان به راه افتاد ♫♪

بچه ها خـــــــدا حـافظ ،خـــــــدا حـافظ

میزند جـَرَس فریاد ، ♫♪

بچه ها خـــــــدا حـافظ ،خـــــــدا حـافظ

لحظهء سَفـَر آمد ،عمر قصه سَر آمد ♫♪

Www.arvandmusic.ir

بچه ها خـــــــدا حـافظ

لحظهء سَفـَر آمد ،عمر ما به سَر آمد ♫♪

وَه چه بی خبر آمد ،بچه ها خدا حافظ

وقت رفتن ما شد ،مُـشت زندگی وا شد ♫♪

بر دو راهی تقدیر ،جاده قسمت ما شد

♫♯♯ اهنگ شاهرخ بچه ها خداحافظ ♫♫♯♫♯♫

کاروان به راه افتاد ، ♫♪

بچه ها خـــــــدا حـافظ ،خـــــــدا حـافظ

میزند جـَرَس فریاد ، ♫♪

بچه ها خـــــــدا حـافظ ،خـــــــدا حـافظ

لحظهء سَفـَر آمد ،عمر قصه سَر آمد ♫♪

♫♯♯ اهنگ شاهرخ بچه ها خداحافظ ♫♫♯♫♯♫

بچه ها خـــــــدا حـافظ

زندگی همه راهه ،خوب و بـَد گذرگاهه ♫♪

قصه ایست تکراری ،عمر قصه کوتاهه

بی گلایه بی شکایت ،در هوای بی نهایت ♫♪

میشود از من روایت ،

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

من که رفتم بی شکایت ،در هوای بی نهایت ♫♪

کاروان به راه افتاد ،

بچه ها خـــــــدا حـافظ ،خـــــــدا حـافظ ♫♪

میزند جـَرَس فریاد ،

بچه ها خـــــــدا حـافظ ،خـــــــدا حـافظ ♫♪

♫♯♯ اهنگ شاهرخ بچه ها خداحافظ ♫♫♯♫♯♫

لحظهء سَفـَر آمد ،عمر قصه سَر آمد

بچه ها خـــــــدا حـافظ ♫♪

♫♪

اهنگ شاهرخ بچه ها خداحافظ
- مشاهده

دانلود آهنگ که بیداری و قلب عاشق ما را نمی بینی شاهرخ

هم اکنون سوپرایز ویژه رسانه اروند موزیک برای شما ❤ دانلود اهنگ که بیداری و قلب عاشق ما را نمی بینی با صدای شاهرخ به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download Old Music BY : SHAHRKH | KH BYDARY V GHLB AASHGH MA RA NMY BYNY With Text And 2 Quality 320 And 128 On arvandmusic.ir

دانلود آهنگ که بیداری و قلب عاشق ما را نمی بینی شاهرخ
- مشاهده