اهنگ شراره لوس انجلس

اهنگ شراره لوس انجلس
Music SHRARH – LVS ANJLS + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

اومدم LAX ♫♪

اومدی به دنبالم

تا شدیم face to face ♫♪

very very good شد حالم

اومدم LAX ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

اومدی به دنبالم

تا شدیم face to face ♫♪

very very good شد حالم

اومدم LAX ♫♪

اومدی به دنبالم

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

تا شدیم face to face ♫♪

very very good شد حالم

پرسیدی ازم do you love me ♫♪

گفتم I do I do بله yes

گفتی اگه راس میگی بیا به شهرمون lose angeles ♫♪

Www.arvandmusic.ir

گفتم که تو شهرتون I have no place

گفتی بیا don’t worry بیا be my guest ♫♪

اومدم LAX

اومدی به دنبالم ♫♪

تا شدیم face to face

Www.arvandmusic.ir

very very good شد حالم ♫♪

اومدم LAX

اومدی به دنبالم ♫♪

تا شدیم face to face

very very good شد حالم ♫♪

♫♯♯ اهنگ شراره لوس انجلس ♫♫♯♫♯♫

تویی مجنونم و من لیلی قصه هاتم

تویی درمون غمم ، درمون غصه هاتم ♫♪

شدم in love تو من believe me خیلی خیلی

آقا مجنون بذا دستاتو تو دست لیلی ♫♪

بیا پیش هم بمونیم forever me & you

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

me & you ♫♪

عزیزم دوست دارم josentiam و I love you

do you love me ♫♪

I do I do

قدر آسمون به قدر دنیا ♫♪

Www.arvandmusic.ir

do you love me

I do I do I do ♫♪

مثه ماهی که محتاجه به دریا

I love you I love you I love you ♫♪

I love you I love you I love you

♫♯♯ اهنگ شراره لوس انجلس ♫♫♯♫♯♫

اومدم LAX ♫♪

اومدی به دنبالم

تا شدیم face to face ♫♪

very very good شد حالم

اومدم LAX ♫♪

♫♯♯ اهنگ شراره لوس انجلس ♫♫♯♫♯♫

اومدی به دنبالم

تا شدیم face to face ♫♪

very very good شد حالم

تویی مجنونم و من لیلی قصه هاتم ♫♪

تویی درمون غمم ، درمون غصه هاتم

Www.arvandmusic.ir

شدم in love تو من believe me خیلی خیلی ♫♪

آقا مجنون بذا دستاتو تو دست لیلی

بیا پیش هم بمونیم forever me & you ♫♪

me & you

عزیزم دوست دارم josentiam و I love you ♫♪

Www.arvandmusic.ir

♫♪

اهنگ شراره لوس انجلس
- مشاهده