اهنگ شهرام مهاجر گریه کن

اهنگ شهرام مهاجر گریه کن
Music SHHRAM MHAJR – GRYH KN + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

گریه کن دلت سبک شه ♫♪

این پنهای آخرینه

واسه بارون نگاهت ♫♪

تنه عاشقم زمینه

تنه عاشقم زمینه ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

بزار پیش من بباره

ابرک چشم بهاری ♫♪

آخه من مهرمه اشکم

توی شبهاری بهاری ♫♪

گریه کن دلن سبک شه

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

من فداری گریه هاتم ♫♪

مثل عطر گل ممنی

لابلای خاطراتم ♫♪

گریه کن دلن سبک شه

من فداری گریه هاتم ♫♪

♫♯♯ اهنگ شهرام مهاجر گریه کن ♫♫♯♫♯♫

مثل عطر گل ممنی

لابلای خاطراتم ♫♪

زیر رگبار نگاهت تن من

خیس ترانه ♫♪

واسه فهمیدنه چشماهت

Www.arvandmusic.ir

گریه بهتربن بهانسته ♫♪

آخ بی تو زنده بودن

واسه من تلخی وهمه ♫♪

عاشقی یعنی که قلبم

گربه ی تورو می فهمه ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

عاشقی یعنی که قلبم

گربه ی تورو می فهمه ♫♪

گریه کن دلت سبک شه

گریه کن دلت سبک شه ♫♪

♫♯♯ اهنگ شهرام مهاجر گریه کن ♫♫♯♫♯♫

♫♪

اهنگ شهرام مهاجر گریه کن
- مشاهده

اهنگ شهرام مهاجر شاپری

اهنگ شهرام مهاجر شاپری
Music SHHRAM MHAJR – SHAPRY + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ شهرام مهاجر شاپری ♫♫♯♫♯♫

کی گفته که تو از همه بهتری ♫♪

فقط بدون از همه خوشگلتری

کی گفته که تو از همه بهتری ♫♪

فقط بدون از همه خوشگلتری

کی گفته که تو از همه بهتری ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

فقط بدون از همه خوشگلتری

تو رسم عاشق کشی و دلبری ♫♪

شهره ی شهری از همه سر تری

شاپری قصه ی عاشقایی ♫♪

اما چه فایده خیلی بی وفایی

♫♯♯ اهنگ شهرام مهاجر شاپری ♫♫♯♫♯♫

فدای ناز چشمای پر بهونت ♫♪

بد جوری این دلم شده دیوونت

شهرو به آتیش کشیده اون نگات ♫♪

خیال نکن که من می افتم به پات

خوشگلی دردسر داره میدونی ♫♪

Www.arvandmusic.ir

پیری میاد باید تنها بمونی

کی گفته که تو از همه بهتری ♫♪

فقط بدون از همه خوشگلتری

تو رسم عاشق کشی و دلبری ♫♪

شهره ی شهری از همه سر تری

Www.arvandmusic.ir

شهرو به آتیش کشیده اون نگات ♫♪

خیال نکن که من می افتم به پات

خوشگلی دردسر داره میدونی ♫♪

پیری میاد باید تنها بمونی

کی گفته که تو از همه بهتری ♫♪

♫♯♯ اهنگ شهرام مهاجر شاپری ♫♫♯♫♯♫

فقط بدون از همه خوشگلتری

تو رسم عاشق کشی و دلبری ♫♪

شهره ی شهری از همه سر تری

♫♪

Www.arvandmusic.ir

♫♪

اهنگ شهرام مهاجر شاپری
- مشاهده