اهنگ شهياد بابا بزرگ

اهنگ شهياد بابا بزرگ
Music SHHيAD – BABA BZRG + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

بابا بزرگ بابا بزرگ بابا بزرگ….. ♫♪

بابا بزرگ دلم برات تنگ شده

بدون تو شیشه دل سنگ شده ♫♪

دل منو تو هر گوشه شکستند

یاد تو درد دل و مرحم شده ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

بابای منی بابا بزرگ

بابای منی بابا بزرگ ♫♪

بابای منی بابا بزرگ………..

خاطرم میاد که با تو بودم ♫♪

شعر هستی رو با, با تو سرودم

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

دستم گرفتی تو توی دستت ♫♪

آخ بابا بنازم من ناز شستت

یه روزی بودم با تو دور روز زغمها ♫♪

غصه نبود با دل من آشنا

وقتی که از تو دور شدم فهمیدم ♫♪

Www.arvandmusic.ir

تو بهترین بابای توی دنیا

بابای منی بابا بزرگ ♫♪

بابای منی بابا بزرگ

بابای منی بابا بزرگ………… ♫♪

نمیدونستم قدر تو کافیی

♫♯♯ اهنگ شهياد بابا بزرگ ♫♫♯♫♯♫

رفتم و پیشم جای تو خالی ♫♪

تصویر رویت قبله کویم

حدیث حرفت آیین و خویم ♫♪

اگه بدونی چقد دلم تنگ شده

دور برم قلبا همه سنگ شده ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

هرجا که هستم تو بیاد من باش

یه روزی میام بدون و منتظر باش ♫♪

بابای منی بابا بزرگ

بابای منی بابا بزرگ ♫♪

بابای منی بابا بزرگ

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

بابای منی بابا بزرگ………… ♫♪

بابا بزرگ بابا بزرگ بابا بزرگ…..

بابا بزرگ دلم برات تنگ شده ♫♪

بدون تو شیشه دل سنگ شده

دل منو تو هر گوشه شکستند ♫♪

♫♯♯ اهنگ شهياد بابا بزرگ ♫♫♯♫♯♫

یاد تو در راه دل مردان شده

بابای منی بابا بزرگ ♫♪

بابای منی بابا بزرگ

بابای منی بابا بزرگ ♫♪

بابای منی بابا بزرگ…………

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

♫♪

اهنگ شهياد بابا بزرگ
- مشاهده

اهنگ شهياد بی خیالی

اهنگ شهياد بی خیالی
Music SHHيAD – BY KHYALY + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

تو که میگی دلت شده آخره غمو غصه ها ♫♪

تو که میگی عشقو عاشقی

تو که میگی عشقو عاشقی پیدا میشه تو قصه ها ♫♪

تو که میگی قسمت ما از عاشقی جداییه

آسمونه من و تو از ستاره خالیه ♫♪

Www.arvandmusic.ir

بی خیالی طی کن عزیزم که زندگی دو روزه

امون از عشقی که آدم بخواد به پاش بسوزه ♫♪

بی خیالی طی کن بی خیالی طی کن

بی خیالی طی کن بی خیالی طی کن ♫♪

بی خیالی طی کن عزیزم بی خیالی طی کن

♫♯♯ اهنگ شهياد بی خیالی ♫♫♯♫♯♫

اگه جاده ی عشق ما یه راه بن بسته ♫♪

چشمون عاشق ما عکس غم نشسته

اگه بین من و تو فاصله ها زیاده ♫♪

طی میکنیم فاصله رو با پاهای پیاده

بدون که آخر خط من و تو میرسیم به هم ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

بی خیالی طی کن عزیزم بی خیال این همه غصه و غم

بی خیالی طی کن عزیزم که زندگی دو روزه ♫♪

امون از عشقی که آدم بخواد به پاش بسوزه

بی خیالی طی کن بی خیالی طی کن ♫♪

بی خیالی طی کن بی خیالی طی کن

Www.arvandmusic.ir

بی خیالی طی کن بی خیالی طی کن ♫♪

♫♪

اهنگ شهياد بی خیالی
- مشاهده