اهنگ شهیار قنبری سفر نامه

اهنگ شهیار قنبری سفر نامه
Music SHHYAR GHNBRY – SFR NAMH + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

سفری بی آغاز ♫♪

سفری بی پایان

سفری بی مقصد ♫♪

سفری بی برگشت

سفری تا کابوس ♫♪

♫♯♯ اهنگ شهیار قنبری سفر نامه ♫♫♯♫♯♫

سفری تا رویا

سفری تا بودا ♫♪

شبنم تاج محل

با حریق یادها همسفرم ♫♪

وقتی دورم به تو نزذیکترم

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

با حریق یادها همسفرم ♫♪

وقتی دورم به تو نزذیکترم

هق هق پارسیان ♫♪

تکه نانی در خواب

بوی گندم در مشت ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

مشت کودک در خاک

کفش مادر در برف ♫♪

چرخ یک کالسکه

گوشه ی گندم زار ♫♪

بند رختی پاره

Www.arvandmusic.ir

با حریق یادها همسفرم ♫♪

وقتی دورم به تو نزذیکترم

با حریق یادها همسفرم ♫♪

وقتی دورم به تو نزذیکترم

چمدانی بی شکل ♫♪

Www.arvandmusic.ir

جعبه ی یک دوربین

عکس یک بازیگر ♫♪

جمعه های بی مشق

تلی از ته سیگار ♫♪

دشنه ای زنگ زده

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

چشم گاوی در دیس ♫♪

سفره ای پوسیده

با حریق یادها همسفرم ♫♪

وقتی دورم به تو نزذیکترم

با حریق یادها همسفرم ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

وقتی دورم به تو نزذیکترم

برج لندن در مه ♫♪

جان لنون در باران

سوهو در بی حرفی ♫♪

رود سن در یک قاب

Www.arvandmusic.ir

متروی سن ژقمن ♫♪

قهوه ی سن میشل

پرسه ای در پیگل ♫♪

کافه ها بی لبخند

با حریق یادها همسفرم ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

وقتی دورم به تو نزذیکترم

با حریق یادها همسفرم ♫♪

وقتی دورم به تو نزذیکترم

خانه ای در آتش ♫♪

بوف کوری در نور

♫♯♯ اهنگ شهیار قنبری سفر نامه ♫♫♯♫♯♫

گل یاسی در زخم ♫♪

غربت لالایی

بوسه در راه آهن ♫♪

سرخی لب در شب

برکه ای از فانوس ♫♪

Www.arvandmusic.ir

انفجاری در ماه

کو چه ای خیس از عشق ♫♪

شعر سبز لورکا

ساعت 5 عصر ♫♪

مستی بی وحشت

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

گریه های ژکوند ♫♪

خط خوب سهراب

نامه ای آب شده ♫♪

ونگوگ گوش به دست!

?your passport please ♫♪

♫♯♯ اهنگ شهیار قنبری سفر نامه ♫♫♯♫♯♫

?Do You have anything to declare

I have a dream ♫♪

I have a dream

با حریق یادها همسفرم ♫♪

وقتی دورم به تو نزذیکترم…

Www.arvandmusic.ir

♫♪

♫♪

اهنگ شهیار قنبری سفر نامه
- مشاهده

اهنگ شهیار قنبری انشای تابستانی 1

اهنگ شهیار قنبری انشای تابستانی 1
Music SHHYAR GHNBRY – ANSHAY TABSTANY 1 + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

از مینا بنویسید, شکل اورا هم بکشید. دوباره تابستان, عطرچاقاله عطرزالزالک, عصرمرداب, بوی ماهی کباب, اتاق, اتاق خالی, تمشک های وحشی, کلاه حصیری, دیوارهای سپید, بلال, بلال شیری, عکاس دورگرد, قایق سواری, پرچم سیاه, تنهایی سوخته, جزغاله, طب, درد, رویای مینا, مینا جان… ♫♪

اتاق من پراز تابستان است, اتاق من پراز بیلچه وسطل پلاستیکی است, اتاق من پراست ازستاره های نمک, اتاق من پراز موج های شب رنگ است, اتاق من از آواز قایق ران تنها مست است, اتاق من پراست ازبوسه های پارو برکف, جوانی برگ وعلف, اتاق من به سپیدی هتل قدیمی رامسراست, اتاق من همه ی سرخوشی تابستان است, اتاق من خود دریاست, دریا خود میناست,عشق پانزده سالگی…

تاق من پراز تابستان است, اتاق من پراز بیلچه وسطل پلاستیکی است, اتاق من پراست ازستاره های نمک, اتاق من پراز موج های شب رنگ است, اتاق من از آواز قایق ران تنها مست است, اتاق من پراست ازبوسه های پارو برکف, جوانی برگ وعلف, اتاق من به سپیدی هتل قدیمی رامسراست, اتاق من همه ی سرخوشی تابستان است, اتاق من خود دریاست, دریا خود میناست,عشق پانزده سالگی… ♫♪

ما ومینا به کلاس بالاتر می رویم. درکلاس اول بوسیدن, نامه نوشتن, پرکشیدن وخندیدن وازخود گذشتن را یاد گرفتیم وعشق ورزیدیم. تابستان بود… ما تازه بودیم…گریستن نمی دانستیم ومی خندیدیم.

این بود انشای ما درباره ی مینا, اما شکل اورا نمی توانیم بکشیم, چون اگراندازه هایش را بلد بودیم, اورا مثل دریا, پشت سر, جا نمی گذاشتیم. ♫♪

Www.arvandmusic.ir

♫♪

اهنگ شهیار قنبری انشای تابستانی 1
- مشاهده