اهنگ صبور نتونستم

اهنگ صبور نتونستم
Music SBVR – NTVNSTM + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ صبور نتونستم ♫♫♯♫♯♫

می خواستم می خواستم واسه بودن واسه موندن ♫♪

به عشقی بزنم هستی مو پیوند

می خواستم می خواستم مث الوند و دماوند ♫♪

تو ابرا بکارم گلهای لبخند

می خواستم که باشم خاطره عشق ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

تو یادی که فراموشی نداره

می خواستم تو شبستون خیالی ♫♪

باشم شمعی که خاموشی نداره

می خواستم توی باغی برویم نتونستم ♫♪

می خواستم گل عشقو ببویم نتونستم

Www.arvandmusic.ir

به هر راهی که خواستم برم من نتونستم ♫♪

می خواستم که خودم رو بجویم نتونستم

چه فایده داره بودن بودن اما یه ذره ♫♪

بودن اما یه خاشاک به ژرفای یه دره

چه فایده داره بودن بودن اما فراموش ♫♪

Www.arvandmusic.ir

بودن اما گرفتار تو مشت غم و خاموش

9/8/1384 ♫♪

♫♪

اهنگ صبور نتونستم
- مشاهده