اهنگ علی کشتکار زندگی

اهنگ علی کشتکار زندگی
Music ALY KSHTKAR – ZNDGY + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ علی کشتکار زندگی ♫♫♯♫♯♫

حالا ♫♪

زندگی برام یه قصه ست

قصه ی عشق و غروبه ♫♪

بی کسی برام یه غصه ست

بوسه ی درد غروره ♫♪

♫♯♯ اهنگ علی کشتکار زندگی ♫♫♯♫♯♫

اگه تو نذاشتی تو امروز

بگیرم من اون دو دستات ♫♪

برا من هیچی نمونده

جز یه قلب خیلی تنها ♫♪

حالا تو کاری بکن

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

غصه ها رو جاری نکن ♫♪

با دل من تو یاری کـــن

حالا تو منو ببخش ♫♪

همین و بس

با دل من تو یاری کــــن ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

حالا تو کاری بکن

غصه ها رو جاری نکن ♫♪

با دل من تو یاری کـــن

حالا تو منو ببخش ♫♪

همین و بس

Www.arvandmusic.ir

با دل من تو یاری کـــن ♫♪

اگه من غریب و تنهام

سببش غرور بی جام ♫♪

اگه من بی یار و خسته

نازنین دلم شکسته ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

اگه من غریب و تنهام

سببش غرور بی جام ♫♪

اگه من بی یار و خسته

نازنین دلم شکــــسته ♫♪

حالا تو کاری بکن

♫♯♯ اهنگ علی کشتکار زندگی ♫♫♯♫♯♫

غصه ها رو جاری نکن ♫♪

با دل من تو یاری کـــن

حالا تو منو ببخش ♫♪

همین و بس

با دل من تو یاری کـــــن ♫♪

♫♯♯ اهنگ علی کشتکار زندگی ♫♫♯♫♯♫

حالا تو کاری بکن

غصه ها رو جاری نکن ♫♪

با دل من تو یاری کــــن

حالا تو منو ببخش ♫♪

همین و بس

Www.arvandmusic.ir

با دل من تو یاری کـــــن ♫♪

حالا تو کاری بکن

غصه ها رو جاری نکن ♫♪

با دل من تو یاری کـــــن

حالا تو منو ببخش ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

همین و بس

با دل من تو یاری کـــــن ♫♪

حالا تو کاری بکن

غصه ها رو جاری نکن ♫♪

با دل من تو یاری کـــــن

♫♯♯ اهنگ علی کشتکار زندگی ♫♫♯♫♯♫

حالا تو منو ببخش ♫♪

همین و بس

♫♪

اهنگ علی کشتکار زندگی
- مشاهده