اهنگ غلام حسین اشرفی کبوتر بهشتی

اهنگ غلام حسین اشرفی کبوتر بهشتی
Music GHLAM HSYN ASHRFY – KBVTR BHSHTY + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

توئی تو شمع سرای من ♫♪

توئی تو عشق و شرای من

بیا ببین صفای من سرود من وفای من ♫♪

منم اسیر و وفای تو که زنده ماندم برای تو

جوانیم برای تو فدای خنده های تو ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

سوی جنون میکشی مرا به خاک و خون میکشی مرا

تو همنشین جانی بیا که عشق جاودانی ♫♪

تو درد من میدانی بیا که آرزوی جانی

کبوتر بهشتیم سفر نکن ♫♪

زدرد و قصه کشتیم سفر نکن

Www.arvandmusic.ir

دگر زبام من نرو به بام کس ♫♪

نشو برای داغ سینه دام کس

کبوتر بهشتیم سفر نکن ♫♪

زدرد و قصه کشتیم سفر نکن

دگر زبام من نرو به بام کس ♫♪

Www.arvandmusic.ir

نشو برای داغ سینه دام کس

گر از اول تو را ندیده بودم ♫♪

غم و رنج و ملال ندیده بودم

ز وفا قصه ها شنیده بودم ولی بی وفا ندیده بودم .. ♫♪

کبوتر بهشتیم سفر نکن

Www.arvandmusic.ir

زدرد و قصه کشتیم سفر نکن ♫♪

دگر زبام من نرو به بام کس

نشو برای داغ سینه دام کس ♫♪

توئی تو شمع سرای من

توئی تو عشق و شرای من ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

بیا ببین صفای من سرود من وفای من

منم اسیر و وفای تو که زنده ماندم برای تو ♫♪

جوانیم برای تو فدای خنده های تو

سوی جنون میکشی مرا به خاک و خون میکشی مرا ♫♪

تو همنشین جانی بیا که عشق جاودانی

Www.arvandmusic.ir

تو درد من میدانی بیا که آرزوی جانی ♫♪

♫♪

اهنگ غلام حسین اشرفی کبوتر بهشتی
- مشاهده