اهنگ فرشاد فزونی هیشکی

اهنگ فرشاد فزونی هیشکی
Music FRSHAD FZVNY – HYSHKY + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ فرشاد فزونی هیشکی ♫♫♯♫♯♫

لا ااا لا لا لا لا لا… ♫♪

کی منو دوست داره؟ هیشکی

کی به من توجه می کنه؟ هیشکی ♫♪

کی به من میوه می ده؟ هیشکی

لالا لالا اا ♫♪

♫♯♯ اهنگ فرشاد فزونی هیشکی ♫♫♯♫♯♫

کی به من شیرینی و نوشابه تعارف می کنه,

کی به جوکام گوش می ده, کی می خنده؟ هیشکی, لالا لا ا لا اا ♫♪

کی تو دعوا, به کمکم می آد؟ کی دلش برام, تنگ می شه؟ لا اا لالالا اا

کی برام گریه می کنه؟ کی می دونه چه آدم جالبی ام؟ هیشکی, لالا لا ا لا اا ♫♪

حالا اگه از من بپرسی, بهترین دوستت کیه, فوراً می گم هیشکی

♫♯♯ اهنگ فرشاد فزونی هیشکی ♫♫♯♫♯♫

حالا اگه از من بپرسی بهترین دوستت کیه, فوراً می گم هیشکی ♫♪

اما دیشب,

حسابی ترسیدم, ♫♪

بیدار شدم دیدم هیشکی دور و برم نیست,

صداش زدم , ♫♪

♫♯♯ اهنگ فرشاد فزونی هیشکی ♫♫♯♫♯♫

دستمو به طرفش دراز کردم, به همون جایی که, همیشه بود,

همه جای خونه رو , همه ی گوشه هاشو , ♫♪

دنبالش گشتم… اما,

هرجا, ♫♪

کسی رو دیدم

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

انقدر, ♫♪

گشتم و گشتم,

که خسته شدم, حالا هم که نزدیک صبحه ♫♪

حتم دارم , هیشکی , رفته…

آره. هیشکی رفته. ♫♪

♫♯♯ اهنگ فرشاد فزونی هیشکی ♫♫♯♫♯♫

به جاش, الان دوستای زیادی دارم.

♫♪

اهنگ فرشاد فزونی هیشکی
- مشاهده