اهنگ فرشته کاغذهای رنگی

اهنگ فرشته کاغذهای رنگی
Music FRSHTH – KAGHZHAY RNGY + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ فرشته کاغذهای رنگی ♫♫♯♫♯♫

آخ چه ساده میشه دل خرید ♫♪

با کاغذهای رنگی

(ترانه از سایت listenpersian.net) ♫♪

آخ چه ساده میشه دل فروخت

تو این دنیای سنگی ♫♪

♫♯♯ اهنگ فرشته کاغذهای رنگی ♫♫♯♫♯♫

قدر دلمو کی می دونه

تو این فضای بسته ♫♪

کو یه مرهمی

کو یه همدمی ♫♪

واسه دل شکسته

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

ای خدا ♫♪

شکسته ام

متن ترانه و آهنگ از سایت Listen Persian ♫♪

دلم شده یه باغ خالی

کی میاد ♫♪

Www.arvandmusic.ir

پرنده ایی

که بشنوم صدای بالی ♫♪

ای خدا

شکسته ام ♫♪

متن ترانه و آهنگ از سایت Listen Persian

♫♯♯ اهنگ فرشته کاغذهای رنگی ♫♫♯♫♯♫

دلم شده یه باغ خالی ♫♪

کی میاد

پرنده ایی ♫♪

که بشنوم صدای بالی

دل یه باغبون می خواد ♫♪

♫♯♯ اهنگ فرشته کاغذهای رنگی ♫♫♯♫♯♫

یه یار همزبون می خواد

تشنه ی نوازشه ♫♪

یه دست مهربون می خواد

عاشق پرنده ها ♫♪

یه شهر بی نشون می خواد

♫♯♯ اهنگ فرشته کاغذهای رنگی ♫♫♯♫♯♫

باغ دل تنگه براش ♫♪

یه دشت آسمون می خواد

ای خدا ♫♪

شکسته ام

متن ترانه و آهنگ از سایت Listen Persian ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

دلم شده یه باغ خالی

کی میاد ♫♪

پرنده ایی

که بشنوم صدای بالی ♫♪

.

Www.arvandmusic.ir

. ♫♪

.

زندگی بی هوای عشق عذابه ♫♪

عذابه

عذابه ♫♪

♫♯♯ اهنگ فرشته کاغذهای رنگی ♫♫♯♫♯♫

دنیا بدون عاشقی خرابه

خرابه ♫♪

خرابه

هرکس که عاشق نباشه تو دنیا ♫♪

یه عمر ِ بیهوده پی سرابه

Www.arvandmusic.ir

منم که عمریه خراب ِ عشقم ♫♪

لب تشنه ی شهد شراب عشقم

بیا و هم پیاله ی دلم شو ♫♪

که عاشق لحظه ی ناب ِ عشقم

ای خدا ♫♪

Www.arvandmusic.ir

شکسته ام

دلم شده یه باغ خالی ♫♪

کی میاد

پرنده ایی ♫♪

که بشنوم صدای بالی

Www.arvandmusic.ir

ای خدا ♫♪

شکسته ام

متن ترانه و آهنگ از سایت Listen Persian ♫♪

دلم شده یه باغ خالی

کی میاد ♫♪

♫♯♯ اهنگ فرشته کاغذهای رنگی ♫♫♯♫♯♫

پرنده ایی

که بشنوم صدای بالی ♫♪

♫♪

اهنگ فرشته کاغذهای رنگی
- مشاهده