اهنگ فرشید نیک به من نگاه کن

اهنگ فرشید نیک به من نگاه کن
Music FRSHYD NYK – BH MN NGAH KN + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ فرشید نیک به من نگاه کن ♫♫♯♫♯♫

به من نگاه کن ♫♪

واسه یه لحظه

نگات به صدتا ♫♪

آسمون میرزه

من از خدامه ♫♪

♫♯♯ اهنگ فرشید نیک به من نگاه کن ♫♫♯♫♯♫

بکشم نازتو

تا بشنوم یک ♫♪

لحظه آوازتو

من از خدامه ♫♪

پیش تو بمونم

Www.arvandmusic.ir

جواب حرفاتو ♫♪

خودم بخونم

من از خدامه ♫♪

که بشم دیوونت

دلم بگیره ♫♪

♫♯♯ اهنگ فرشید نیک به من نگاه کن ♫♫♯♫♯♫

روز و شب بهونت

من از خدامه ♫♪

بمونی کنارم

من که به جز تو ♫♪

کسیو ندارم

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

من از خدامه ♫♪

که نباشه دوری

فقط دلم میخواد ♫♪

بگی چه جوری

من از خدامه ♫♪

♫♯♯ اهنگ فرشید نیک به من نگاه کن ♫♫♯♫♯♫

که یه روز دعامون

بره تو آسمون ♫♪

پیش خدامون

به عشق اینکه ♫♪

بعد اون همه درد

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

خدا یه بار ♫♪

نگاهی هم به ما کرد

به من نگاه کن ♫♪

واسه یه لحظه

نگات به صدتا ♫♪

♫♯♯ اهنگ فرشید نیک به من نگاه کن ♫♫♯♫♯♫

آسمون میرزه

من از خدامه ♫♪

بکشم نازتو

تا بشنوم یک ♫♪

لحظه آوازتو

♫♯♯ اهنگ فرشید نیک به من نگاه کن ♫♫♯♫♯♫

من از خدامه ♫♪

من از خدامه

من از خدامه ♫♪

بمونی کنارم

من که به جز تو ♫♪

♫♯♯ اهنگ فرشید نیک به من نگاه کن ♫♫♯♫♯♫

کسیو ندارم

من از خدامه ♫♪

که نباشه دوری

فقط دلم میخواد ♫♪

بگی چه جوری

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

من از خدامه ♫♪

که یه روز دعامون

بره تو آسمون ♫♪

پیش خدامون

خدای ما همیشه مهربونه ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

نمیگذاره غم روی غم بمونه

♫♪

اهنگ فرشید نیک به من نگاه کن
- مشاهده