اهنگ فروزنده نی نای نای

اهنگ فروزنده نی نای نای
Music FRVZNDH – NY NAY NAY + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

یک دسته گل بابونه برایم آوردی و نی لبک برایم زدی دل منو بردی. دامن من چین دار هست ولچک (کلاه کوچک منجق دوزی شده) که به آن لیره یا پول میدوزند بروی سرم است و یارم داره بدیدن من میاد. حالا یارمن میاد بند سوزنم (سنجاقی که باآن کلاه را به روسری وصل میکند) کو؟ مینایی (روسری ) بدهید به من که سرخ و سبز باشه . به من گفت دوسم داره نینای نینای برقصم چین واچین دامنم دستمال سرخ بدستم ♫♪

نای…….. ای خدا بارون ببار میشم بزاید سرراهش قربونی میکنم که یارم چشم نخوره ! به منگفت دوستم دارد نینای نینای میرقصم………..

یارمن دوسم داره تو ای خدا برایش خوش بخواه ♫♪

به مراد دل برسان هرکس را که یاری میخواد

انگشتر چهارقاب طلا برای نامزدی برایم میآورد ♫♪

Www.arvandmusic.ir

100تا رخت ولباس ابریشم و قالی واسب میآورد

به من گفت دوسم داره ……….. ♫♪

♫♪

اهنگ فروزنده نی نای نای
- مشاهده