اهنگ فریدون فرخزاد شرقی غمگین

اهنگ فریدون فرخزاد شرقی غمگین
Music FRYDVN FRKHZAD – SHRGHY GHMGYN + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

ای شرقی غمگین بازم خورشید در اومد ♫♪

کبوتر آفتاب روی بوم تو پر زد

بازار چشم تو پر از بوی بهاره ♫♪

بوی گل گندم تو رو به یاد میاره

ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری ♫♪

♫♯♯ اهنگ فریدون فرخزاد شرقی غمگین ♫♫♯♫♯♫

نذار خورشیدمون بمیره

تو مثل روز پاکی مثه دریا مغروری ♫♪

نذار خاموشی جون بگیره

ای شرقی غمگین وقتی آفتاب تو رو دید ♫♪

تو شهر بارونی بوی عطر تو پیچید

Www.arvandmusic.ir

شب راهشو گم کرد تو گیسوی تو گم شد ♫♪

آفتاب آزادی از تو چشم تو خندید

ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری ♫♪

نذار خورشیدمون بمیره

تو مثل روز پاکی مثه دریا مغروری ♫♪

Www.arvandmusic.ir

نذار خاموشی جون بگیره

ای شرقی غمگین زمستون پیش رومه ♫♪

با من اگه باشی گل و بارون کدومه

آواز دست ما می پیچه تو زمستون ♫♪

ترس از زمستون نیست که آفتابش رو بومه

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری ♫♪

نذار خورشیدمون بمیره

تو مثل روز پاکی مثه دریا مغروری ♫♪

نذار خاموشی جون بگیره

♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

اهنگ فریدون فرخزاد شرقی غمگین
- مشاهده