اهنگ فیروزه رسولی زمستون

اهنگ فیروزه رسولی زمستون
Music FYRVZH RSVLY – ZMSTVN + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

زمستون تن عریون باغچه چون بیابون ♫♪

درختا با پاهای برهنه زیر بارون

نمیدونی تو که عاشق نبودی ♫♪

چه سخته مرگ گل برای گلدون

گل و گلدون چه شبها نشستن بی بهانه ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

واسه هم قصه گفتن عاشقانه

چه تلخه چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون ♫♪

مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون

زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه ♫♪

بهاره زمستونا برای تو همیشه

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

تو مثل من زمستونی نداری ♫♪

که باشه لحظه چشم انتظاری

گلدون خالی ندیدی نشسته زیر بارون ♫♪

گلای کاغذی داری تو گلدون

تو عاشق نبودی ببینی تلخ روزهای جدایی ♫♪

♫♯♯ اهنگ فیروزه رسولی زمستون ♫♫♯♫♯♫

چه سخته چه سخته

بشینم بی تو با چشمای گریون ♫♪

♫♪

اهنگ فیروزه رسولی زمستون
- مشاهده