اهنگ فیروزه آره یا نه

اهنگ فیروزه آره یا نه
Music FYRVZH – ARH YA NH + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

دل دل دل ، دل با دل من یک دله داری؟ آره یا نه ؟ ♫♪

از این دل، راستش رو بگو تو گله ؟ داری آره یا نه ؟

واه واه واه ،از این همه نیرنگ و دو رنگی که تو داری ♫♪

من از تو، یک رنگی می خوام حوصله داری آره یا نه

دلم گرفته از تو، تو سرتا پات دروغه ♫♪

♫♯♯ اهنگ فیروزه آره یا نه ♫♫♯♫♯♫

خود ت نیگا نیگا نیگا نیگا بکن دورو برت رو چه شلوغه

تو که چشات سیاه ، نیگات قشنگه ، با من دل تو چرا دورنگه ♫♪

شیرین حرکات و خوش ادایی اما تو سینت یه تیکه سنگه

دل دل دل ، دل با دل من یکه داری؟ آره یا نه ؟ ♫♪

از این دل، راستش رو بگو تو گله ؟ داری آره یا نه ؟

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

واه واه واه ،از این همه نیرنگ و دو رنگی که تو داری ♫♪

من از تو یک رنگی می خوام ،حوصله داری آره یا نه؟

دلم گرفته از تو ، تو سرتا پات دروغه ♫♪

خود ت نیگا نیگا نیگا نیگا بکن دورو برت رو چه شلوغه

تو که چشات سیاه ، نیگات قشنگه ، با من دل تو چرا دورنگه ♫♪

♫♯♯ اهنگ فیروزه آره یا نه ♫♫♯♫♯♫

شیرین حرکات و خوش ادایی، اما تو سینت یه تیکه سنگه

♫♪

اهنگ فیروزه آره یا نه
- مشاهده