اهنگ لیلا فروهر سال 2000

اهنگ لیلا فروهر سال 2000
Music LYLA FRVHR – SAL 2000 + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

میگن یه تیر یه نشون ♫♪

تو قلب زمون

نامه میاره بی نام و نشون ♫♪

خدا نوشته این سرنوشته

سال دو هزاره غصه بی شماره ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

سال دو هزاره غصه بی شماره

میاد سر کار یه صفر بیکار ♫♪

میشینه رو سال نامه دیوار

خدا نوشته این سرنوشته ♫♪

سال دو هزاره غصه بی شماره

Www.arvandmusic.ir

سال دو هزاره غصه بی شماره ♫♪

ستاره میشه چراغ خونه

خورشید خانم میگیره بهونه ♫♪

گل آرزو تو خواب میمونه

باغچه دنیا میشه دیوونه ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

آدم پیاده رباط سواره

کسی سر کاره که دل نداره ♫♪

دریا حریصه انسان شکاره

دو تا هزاره پایان کاره ♫♪

میگن یه تیر یه نشون

♫♯♯ اهنگ لیلا فروهر سال 2000 ♫♫♯♫♯♫

تو قلب زمون ♫♪

نامه میاره بی نام و نشون

خدا نوشته این سرنوشته ♫♪

سال دو هزاره غصه بی شماره

سال دو هزاره غصه بی شماره ♫♪

♫♯♯ اهنگ لیلا فروهر سال 2000 ♫♫♯♫♯♫

میاد به بازار دلای سنگی

میرسه از راه رنگ دورنگی ♫♪

فراری میشه حس یه رنگی

برای حقت باید بجنگی ♫♪

آدم پیاده رباط سواره

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

کسی سر کاره که دل نداره ♫♪

دریا حریصه انسان شکاره

دو تا هزاره پایان کاره ♫♪

میگن یه تیر یه نشون

تو قلب زمون ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

نامه میاره بی نام و نشون

خدا نوشته این سرنوشته ♫♪

سال دو هزاره غصه بی شماره

سال دو هزاره غصه بی شماره ♫♪

سال دو هزاره غصه بی شماره

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

سال دو هزاره غصه بی شماره ♫♪

♫♪

اهنگ لیلا فروهر سال 2000
- مشاهده

اهنگ لیلا فروهر دو پرنده

اهنگ لیلا فروهر دو پرنده
Music LYLA FRVHR – DV PRNDH + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ لیلا فروهر دو پرنده ♫♫♯♫♯♫

دو تا پرنده هستیم رو شاخه های غربت ♫♪

نه اهل قصه گفتن نه خوندن و نه صحبت

ما بس که نپریدیم پریدن یادمون رفت ♫♪

تو راه موندیم و دیگه رسیدن یادمون رفت

نه رفیقی نه سلامی ♫♪

♫♯♯ اهنگ لیلا فروهر دو پرنده ♫♫♯♫♯♫

نه کسی با یه پیامی

رو درختی تنها توی دشت و صحرا بی پناهیم ♫♪

سر توی بال هم اما باز محتاج یه نگاهیم

پاک و معصوم بی گناهیم ♫♪

خالی از حرف پر آهیم

♫♯♯ اهنگ لیلا فروهر دو پرنده ♫♫♯♫♯♫

دو تا پرنده هستیم رو شاخه های غربت ♫♪

نه اهل قصه گفتن نه خوندن و نه صحبت

ما بس که نپریدیم پریدن یادمون رفت ♫♪

تو راه موندیم و دیگه رسیدن یادمون رفت

دو تا پرنده هستیم رو شاخه های غربت ♫♪

♫♯♯ اهنگ لیلا فروهر دو پرنده ♫♫♯♫♯♫

نه اهل قصه گفتن نه خوندن و نه صحبت

ما بس که نپریدیم پریدن یادمون رفت ♫♪

تو راه موندیم و دیگه رسیدن یادمون رفت

هر زمستون که میمیریم ♫♪

تو بهار باز جون می گیریم

♫♯♯ اهنگ لیلا فروهر دو پرنده ♫♫♯♫♯♫

تنای سرد ما واسه دست آفتاب بیقراره ♫♪

تا بهارو دیدن چاره ما تنها انتظاره

انتظاره انتظاره چاره تنها انتظاره ♫♪

دو تا پرنده هستیم رو شاخه های غربت

نه اهل قصه گفتن نه خوندن و نه صحبت ♫♪

Www.arvandmusic.ir

ما بس که نپریدیم پریدن یادمون رفت

تو راه موندیم و دیگه رسیدن یادمون رفت ♫♪

دو تا پرنده هستیم رو شاخه های غربت

نه اهل قصه گفتن نه خوندن و نه صحبت ♫♪

ما بس که نپریدیم پریدن یادمون رفت

Www.arvandmusic.ir

تو راه موندیم و دیگه رسیدن یادمون رفت ♫♪

♫♪

اهنگ لیلا فروهر دو پرنده
- مشاهده

اهنگ لیلا فروهر شانس

اهنگ لیلا فروهر شانس
Music LYLA FRVHR – SHANS + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

من که تموم عمرم دل به کسی نبستم ♫♪

من که تو کنج خونه شب تا سحر نشستم

حالا که تو این غریبی یاری رو پیدا کردم ♫♪

طلسم من شکسته عشقم رو حاشا کردم

یه یار دارم زرنگه، با دل من دو رنگه ♫♪

♫♯♯ اهنگ لیلا فروهر شانس ♫♫♯♫♯♫

تو کنج سینه قلبی داره که مثل سنگه

نداشتی شانس نداشتنی،نداشتنی شانس نداشتنی ♫♪

چشم و دلش همیشه دنبال این و اونه

از این همه زرنگی دلم شده دیوونه ♫♪

وقتی منو میبنه از عاشقی میخونه

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

بچه نمیشه این دل خودش اینو میدونه ♫♪

وقتی که توی چشمام نگاه نگاه میکنه

وقتی با مهربونی منو صدا میکنه ♫♪

دلم میخواد حرفش رو باور کنم

کنار اون بمونم عمر و باهاش سر کنم ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

می ترسم منو جا بذاره، رو حرفش پا بذاره

بارون اشک حسرت رو گونه هام بباره ♫♪

نداشتنی شانس نداشتنی، نداشتنی شانس نداشتنی

♫♪

اهنگ لیلا فروهر شانس
- مشاهده

اهنگ لیلا فروهر جانمه

اهنگ لیلا فروهر جانمه
Music LYLA FRVHR – JANMH + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

جانمه نور دو چشمانمه ♫♪

نور دو چشمانمه

وعده بده کی می شی مهمانمه ♫♪

جانمه نور دو چشمانمه

نور دو چشمانمه ♫♪

♫♯♯ اهنگ لیلا فروهر جانمه ♫♫♯♫♯♫

شعر دو چشمان سیای تو را

شعر دو چشمان سیای تو را ♫♪

قصه شیرین نگای تو را

قصه شیرین نگای تو را ♫♪

قد بلند رخ ماه تو را

♫♯♯ اهنگ لیلا فروهر جانمه ♫♫♯♫♯♫

قد بلند رخ ماه تو را ♫♪

گرد تو می گردم و می خوانمی

جانمه نور دو چشمانمه ♫♪

نور دو چشمانمه

هی گل روی تو تمنای دل ♫♪

♫♯♯ اهنگ لیلا فروهر جانمه ♫♫♯♫♯♫

هی گل روی تو تمنای دل

کعبه حسن تو تماشای دل ♫♪

کعبه حسن تو تماشای دل

عشق تو ام دولت و دنیای دل ♫♪

عشق تو ام دولت و دنیای دل

Www.arvandmusic.ir

از تو جدا بودن نمی تانمی ♫♪

جانمه نور دو چشمانمه

نور دو چشمانمه ♫♪

وعده بده کی می شی مهمانمه

جانمه نور دو چشمانمه ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

نور دو چشمانمه

زیم زیم زیم زیم زیم ♫♪

زیم زیم زیم زیم زیم

زیم زیم زیم زیم زیم ♫♪

زیم زیم زیم زیم زیم

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

کجکی کجکی ♫♪

کجکی ابروت نیش کژدم است

چه کنم افسوس مال مردم است ♫♪

بیا جانا بیا جانانه من

بیا شمع و پروانه من ♫♪

♫♯♯ اهنگ لیلا فروهر جانمه ♫♫♯♫♯♫

بیا جانا که مردم از فراغت

تسلای دل دیوانه من ♫♪

زیم زیم زیم زیم زیم

زیم زیم زیم زیم زیم ♫♪

کجکی ابروت نیش کژدم است

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

چه کنم افسوس مال مردم است ♫♪

کجکی ابروت نیش کژدم است

چه کنم افسوس مال مردم است ♫♪

زیم زیم زیم زیم زیم

زیم زیم زیم زیم زیم ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

به قربانت سر دروازه میشم

صدایت می شنوم ایستاده می شم ♫♪

صدایت می شنوم از دور و نزدیک

مثال غنچه گل تازه می شم ♫♪

زیم زیم زیم زیم زیم

♫♯♯ اهنگ لیلا فروهر جانمه ♫♫♯♫♯♫

زیم زیم زیم زیم زیم ♫♪

کجکی ابروت نیش کژدم است

چه کنم افسوس مال مردم است ♫♪

کجکی ابروت نیش کژدم است

چه کنم افسوس مال مردم است ♫♪

Www.arvandmusic.ir

زیم زیم زیم زیم زیم

زیم زیم زیم زیم زیم ♫♪

♫♪

اهنگ لیلا فروهر جانمه
- مشاهده