اهنگ مجید رکنی عشق بزرگ

اهنگ مجید رکنی عشق بزرگ
Music MJYD RKNY – ASHGH BZRG + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

ای عشق بزرگ من ♫♪

ای پاره ی تن

ایران ♫♪

ای خاک سرا پا خون

ای خسته بدن ♫♪

Www.arvandmusic.ir

ایران

گر بند ز بند من ♫♪

با کینه جداسازند

من هیچ نمیگویم ♫♪

جز از تو سخن

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

ایران ♫♪

درد تو به جان ما

آشفته نبینیمت ♫♪

در راه تو جانبازان

پوشیده کفن ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

ایران

تا خون هر ایرانی ♫♪

در جوی رگش جاری است

هر بی وطنی را مشت ♫♪

کوبد به دهن

Www.arvandmusic.ir

ایران ♫♪

می دانم و میدانی

با خصم نمی سازم ♫♪

در راه تو ای ایران

من عاشق جانبازم ♫♪

♫♯♯ اهنگ مجید رکنی عشق بزرگ ♫♫♯♫♯♫

با عشق تو میمانم

با عشق تو میمیرم ♫♪

ای زادگه پاکم

ای هستی من ♫♪

ایران

♫♯♯ اهنگ مجید رکنی عشق بزرگ ♫♫♯♫♯♫

ویرانه که میخواهد ♫♪

هر باغ و شبستان را

جز بوم سیه آوا ♫♪

جز زاغ وزغن

ایران ♫♪

♫♯♯ اهنگ مجید رکنی عشق بزرگ ♫♫♯♫♯♫

با خون جوانانت

سرتاسر خاک تو ♫♪

رنگین شده و شاداب

هر گل به چمن ♫♪

ایران

Www.arvandmusic.ir

فریاد بلند تو ♫♪

از سینه ی من برخاست

تا درد تورا گویم ♫♪

با تفت سخن

ایران ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

تا هست مرا در دل

از عشق تو خورشیدی ♫♪

هرگز مشو آزرده

ای خوب تن ♫♪

ایران

♫♯♯ اهنگ مجید رکنی عشق بزرگ ♫♫♯♫♯♫

♫♪

اهنگ مجید رکنی عشق بزرگ
- مشاهده

اهنگ مجید رکنی بهش بگین

اهنگ مجید رکنی بهش بگین
Music MJYD RKNY – BHSH BGYN + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

ای غنچه ی خجالتی ♫♪

قفل لباتو وا کن

واسه یه بار ♫♪

اسم منو

با جون و دل ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

صدا کن

بهش بگین ♫♪

بهش بگین

از همه دیوونه ترم ♫♪

بزار حسودا ببینن

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

ساده ازش نمیگذرم ♫♪

بهش بگین خرابشم

مثله یه عاشق به گناه ♫♪

مثله یه زندونی به بند

مثله پلنگ به عکس ماه ♫♪

Www.arvandmusic.ir

بهش بگین

بهش بگین ♫♪

اما نه این جوری نگین

طفلی خجالت میکشه ♫♪

تا حرف عشقو میزنین

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

بهش بگین که روزگار ♫♪

دست رفاقت نمیده

بی خودی نیست نگاه من ♫♪

فقط تو رو پسندیده

بهش بگین ♫♪

Www.arvandmusic.ir

صداقتم

برگ برنده ی منه ♫♪

دلم تو آب و آتیشه

لحظه ی بله گفتنه ♫♪

بهش بگین

Www.arvandmusic.ir

بهش بگین ♫♪

اما نه حرفی نزنین

وقتشه تا خودم بگم ♫♪

عاشقتم

فقط همین ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

بهش بگین

بهش بگین ♫♪

از همه دیوونه ترم

بزار حسودا ببینن ♫♪

ساده ازش نمیگذرم

Www.arvandmusic.ir

بهش بگین خرابشم ♫♪

مثله یه عاشق به گناه

مثله یه زندونی به بند ♫♪

مثله پلنگ به عکس ماه

♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

اهنگ مجید رکنی بهش بگین
- مشاهده