اهنگ محمدرضا عیوضی شهر من

اهنگ محمدرضا عیوضی شهر من
Music MHMDRZA AYVZY – SHHR MN + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

اونجا که شروع شب با صدای زنجره است ♫♪

اونجا که یه برکه آب پیش روی پنجره است

اونجا که دل کمتر میشکنه ساده اند آدماش ♫♪

اونجا شهر منه اونجا شهر منه

اونجا که جدال آدم و آهن ♫♪

Www.arvandmusic.ir

فاتحی اگر که داره آدمه

اونجا که تو سر گذشت مردمش ♫♪

فصل خوب زیاد و فصل بد کمه

اونجا شهر منه اونجا شهر منه ♫♪

اونجا که یه روز با تو دوست دارم سفر کنم

♫♯♯ اهنگ محمدرضا عیوضی شهر من ♫♫♯♫♯♫

جامه های دودیتو از تنت به در کنم ♫♪

اونجا شهر منه اونجا شهر منه

♫♪

♫♪

اهنگ محمدرضا عیوضی شهر من
- مشاهده