اهنگ محمد اصفهانی شب تار

اهنگ محمد اصفهانی شب تار
Music MHMD ASFHANY – SHB TAR + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

دیگه از خستگیام خسته شدم خسته شدم ♫♪

دیگه از بستگیام بسته شدم بسته شدم

میزنم تیغ به بند بستگی ♫♪

مگه آزاد بشم ز خستگی

مگه آزاد بشم ز خستگی ♫♪

Www.arvandmusic.ir

بسه تنهایی دیگه توی قفس

بسه این قفس بدون همنفس ♫♪

دیگه بسه تشنگی بدون آب

خوردن فریب و نیرنگ سراب ♫♪

واسه هر کی دل من تنگ می شه

♫♯♯ اهنگ محمد اصفهانی شب تار ♫♫♯♫♯♫

تا میفهمه دلش از سنگ میشه ♫♪

واسه هر کی دل من تنگ می شه

تا میفهمه دلش از سنگ میشه ♫♪

دوستی از رو زمین پاک شده

مردی و مردونگی خاک شده ♫♪

♫♯♯ اهنگ محمد اصفهانی شب تار ♫♫♯♫♯♫

هر کی فکر خودشه تو این زمون

تو نخ آب یخ و گرمی نون ♫♪

هر کی فکر خودشه تو این زمون

تو نخ آب یخ و گرمی نون ♫♪

باید حرف دلمو گوش کنم

♫♯♯ اهنگ محمد اصفهانی شب تار ♫♫♯♫♯♫

غمه دنیارو فرا موش کنم ♫♪

دستمو بلند کنم به آسمون

خودمو رها کنم از این و اون ♫♪

دلمو جدا کنم از آدما

سینمو پر کنم از یاد خدا ♫♪

Www.arvandmusic.ir

دلمو جدا کنم از آدما

سینمو پر کنم از یاد خدا ♫♪

دیگه بسه دیگه بسه انتظار

ابر رحمت به سر دنیا ببار ♫♪

شب تار شب تار شب تار

Www.arvandmusic.ir

آسمون! خورشیدو بردار و بیار ♫♪

دیگه بسه دیگه بسه انتظار

ابر رحمت به سر دنیا ببار ♫♪

شب تار شب تار شب تار

آسمون! خورشیدو بردار و بیار ♫♪

Www.arvandmusic.ir

دیگه بسه دیگه بسه انتظار

ابر رحمت به سر دنیا ببار ♫♪

شب تار شب تار شب تار

آسمون! خورشیدو بردار و بیار ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

♫♪

اهنگ محمد اصفهانی شب تار
- مشاهده

اهنگ محمد اصفهانی خانه آئینه

اهنگ محمد اصفهانی خانه آئینه
Music MHMD ASFHANY – KHANH AئYNH + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ محمد اصفهانی خانه آئینه ♫♫♯♫♯♫

قتست که بنشینی و گیسو بگشایی ♫♪

تا با تو بگویم غم شبهای جدایی

بزم تو مرا میطلبد آمدم ای جان ♫♪

من عودم و از سوختنم نیست رهایی

تا در قفس بال و پر خویش اسیرست ♫♪

♫♯♯ اهنگ محمد اصفهانی خانه آئینه ♫♫♯♫♯♫

بیگانه پرواز بود مرغ هوایی

ا شوق سر انگشت تو لبریز نواهاست ♫♪

تا خود به کنارت چه کند چنگ نوایی

ای وای بر آن گوش که بس نغمه این نای ♫♪

بشنید و نشد آگه از اندیشه نایی

Www.arvandmusic.ir

افسوس بر آن چشم که با پرتو صد چشم ♫♪

در آینه ات دید و ندانست کجایی

در آینه بندان پریخانه چشمم ♫♪

بنشین که به مهمانی دیدار خود آیی

بینی که دری از تو بروی تو گشایند ♫♪

♫♯♯ اهنگ محمد اصفهانی خانه آئینه ♫♫♯♫♯♫

هر در که بر این خانه آیینه گشایی

♫♪

♫♪

اهنگ محمد اصفهانی خانه آئینه
- مشاهده