اهنگ محمد مرادی بی تو میمیرم

اهنگ محمد مرادی بی تو میمیرم
Music MHMD MRADY – BY TV MYMYRM + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

گفتم تنها ستارم ♫♪

تورو یادم نیارم

گفتم تورو نمیخوام ♫♪

حتی دوست ندارم

گفتم تنها ستارم ♫♪

♫♯♯ اهنگ محمد مرادی بی تو میمیرم ♫♫♯♫♯♫

تورو یادم نیارم

گفتم تورو نمیخوام ♫♪

حتی دوست ندارم

رفتم تنها بمونه ♫♪

دیگه پیشت نمونم

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

اما دیدم نمیشه ♫♪

عشقت بسته به جونم

دیدم بی تو میمیرم ♫♪

به پای تو اسرم

دیدم نمیشه از تو ♫♪

♫♯♯ اهنگ محمد مرادی بی تو میمیرم ♫♫♯♫♯♫

قلبمو پس بگیرم

بی تو میمیرم ♫♪

بی تو میمیرم

بی تو میمیرم ♫♪

خواستم برم از اینجا

Www.arvandmusic.ir

اما پاهام نیومد ♫♪

پا رو بردم اولی این دل

موندو باهام نیومد ♫♪

کم کم دیدم که قلبم

دل به دل تنگی ها بست ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

تازه فهمیدم که این دل

عشق تو رو می خواد ♫♪

دیدم بی تو میمیرم

به پای تو اسرم ♫♪

دیدم نمیشه از تو

Www.arvandmusic.ir

قلبمو پس بگیرم ♫♪

بی تو میمیرم

بی تو میمیرم ♫♪

بی تو میمیرم

♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

اهنگ محمد مرادی بی تو میمیرم
- مشاهده