اهنگ مرتضی با تو عوض نمی کنم (Club Version)

اهنگ مرتضی با تو عوض نمی کنم (Club Version)
Music MRTZY – BA TV AVZ NMY KNM (CLUB VERSION) + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ مرتضی با تو عوض نمی کنم (Club Version) ♫♫♯♫♯♫

امشب می خوام از تو بگم ، تویی که دنیای منی ♫♪

تویی که هفت آسمون رو با تو عوض نمی کنم

تو خواب و بیداری من مثل یه رویا می مونی ♫♪

دیدن خواب رنگی رو با تو عوض نمی کنم

شب ها که مهتابی می شن ، پولک نقره می پاشن ♫♪

♫♯♯ اهنگ مرتضی با تو عوض نمی کنم (Club Version) ♫♫♯♫♯♫

اگه یه وقت پیدا بشی ، از تو خجالت می کشن

ستاره ها چند تا بشن که قد چشمای تو شن ♫♪

یه آسمون ستاره رو با تو عوض نمی کنم

عطر تنت چه جنسیه که ما رو سرمست می کنه ♫♪

گلاب باغ قمصر رو با تو عوض نمی کنم

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

سرخی گل های بهار ، پیش لبات کم میارن ♫♪

گل های سرخ باغچه رو با تو عوض نمی کنم

تو هرم آفتاب کویر اگه کنار من باشی ♫♪

چشمه ی آب زمزم رو با تو عوض نمی کنم

مرمر صاف سینه هات با دریا گفتگو داره ♫♪

♫♯♯ اهنگ مرتضی با تو عوض نمی کنم (Club Version) ♫♫♯♫♯♫

مرواریدهای دریا رو با تو عوض نمی کنم

طنین آروم صدات ، لالایی خواب گله ♫♪

چهچهه های بلبل رو با تو عوض نمی کنم

زمونه ای که نام عشق گم شده توی قصه ها ♫♪

پری و شاه قصه رو با تو عوض نمی کنم

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

برای سجده گاه من ، تو تربتی مقدسی ♫♪

مهر نماز مادر رو با تو عوض نمی کنم

از سر تا پات می خوام بگم که تابلوی نقاشیه ♫♪

بال و پر شاپرک رو با تو عوض نمی کنم

اگه بخوام از تو بگم ، واژه واست کم میارم ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

فقط بدون که دنیا رو با تو عوض نمی کنم

فقط بدون که دنیا رو با تو عوض نمی کنم ♫♪

♫♪

اهنگ مرتضی با تو عوض نمی کنم (Club Version)
- مشاهده

اهنگ مرتضی بابا بزرگ

اهنگ مرتضی بابا بزرگ
Music MRTZY – BABA BZRG + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

بابا بزرگ پیرم ♫♪

بابای مثل شیرم

میگفت که اون قدیما ♫♪

تو قلبامون صفا بود

دستار و دوستیهامون ♫♪

Www.arvandmusic.ir

خالص و بی ریا بود

کینه و مهبرونی حسابشون جدا بود ♫♪

عشق و تمیز خالص

دل خونه خدا بود ♫♪

دل خونه خدا بود

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

بابا بزرگ پیرم ♫♪

میگفت که اون قدیما

اتم متم نداشتیم ♫♪

این همه بمب نداشتیم

میدون را تنگ میکردیم ♫♪

♫♯♯ اهنگ مرتضی بابا بزرگ ♫♫♯♫♯♫

بابا بزرگ پیرم میگفت که اون قدیما

بارون چه برکتی داشت صحرا چه حرمتی داشت ♫♪

زانوی مرد صحرا چه زور و قوتی داشت

میگفت بلند میخندیم ♫♪

بابای پشت خمیده

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

که توی این زمونه ♫♪

جونم به لب رسیده

میگفت قدیم قدیما ♫♪

خواب شبم راحت بود

توی کلام مردم پر از صمیمیت بود ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

بابا بزرگ پیرم

بابای مثل شیرم ♫♪

میگفت که اون قدیما

تو قلبامون صفا بود ♫♪

دستار و دوستیهامون

♫♯♯ اهنگ مرتضی بابا بزرگ ♫♫♯♫♯♫

خالص و بی ریا بود ♫♪

کینه و مهبرونی حسابشون جدا بود

عشق و تمیز خالص ♫♪

دل خونه خدا بود

دل خونه خدا بود ♫♪

Www.arvandmusic.ir

♫♪

اهنگ مرتضی بابا بزرگ
- مشاهده

اهنگ مرتضی انار انار

اهنگ مرتضی انار انار
Music MRTZY – ANAR ANAR + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ مرتضی انار انار ♫♫♯♫♯♫

…………………………………………………………………………آهنگ ♫♪

آی انار انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم (2)

هر کاکل زرد همسری دارد در خانه عشق دلبری دارد (2) ♫♪

آی سبزه نگار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم (2)

………………………………………………………………….آهنگ ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

ما را زغمت خانه می آید بر موی سیاه، شانه می آید (2)

آی سبزه نگار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم (2) ♫♪

آی انار انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم(2)

…………………………………………………………………………آهنگ ♫♪

آی انار انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم (2)

Www.arvandmusic.ir

هر کاکل زرد همسری دارد در خانه عشق دلبری دارد (2) ♫♪

آی سبزه نگار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم (2)

………………………………………………………………….آهنگ ♫♪

ما را زغمت خانه می آید بر موی سیاه، شانه می آید (2)

آی سبزه نگار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم (2) ♫♪

♫♯♯ اهنگ مرتضی انار انار ♫♫♯♫♯♫

آی انار انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم(2)

………………………………………………………………..آهنگ ♫♪

♫♪

اهنگ مرتضی انار انار
- مشاهده

اهنگ مرتضی شهر فرنگ

اهنگ مرتضی شهر فرنگ
Music MRTZY – SHHR FRNG + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ مرتضی شهر فرنگ ♫♫♯♫♯♫

عجب قشنگه چشمات ♫♪

شهر فرنگه چشمات

نگات که روش میرقصه ♫♪

نگا وارنگه چشمات

عجب قشنگه چشمات ♫♪

Www.arvandmusic.ir

شهر فرنگه چشمات

نگات که روش میرقصه ♫♪

رنگا وارنگه چشمات

ماهو ستاره داری تو آسمونه چشمات ♫♪

انگار تو نوره خورشید رنگین کمونه چشمات

Www.arvandmusic.ir

عجب قشنگه چشمات ♫♪

شهر فرنگه چشمات

نگات که روش میرقصه ♫♪

رنگا وارنگه چشمات

یه لحظه سبزه چمنی ♫♪

Www.arvandmusic.ir

یه لحظه بر باغ خزون

یهلحظه سایه ی بنفش ♫♪

یه لحظه رنگه آسمون

تو دله شب سیاه سیاه ♫♪

تو نوره روز شمشه طلا

Www.arvandmusic.ir

تو سبزه سبزه سیره سیر ♫♪

تو دریا نیلیه هوا

عجب قشنگه چشمات ♫♪

شهر فرنگه چشمات

نگات که روش میرقصه ♫♪

Www.arvandmusic.ir

رنگا وارنگه چشمات

عجب قشنگه چشمات ♫♪

شهر فرنگه چشمات

نگات که روش میرقصه ♫♪

رنگا وارنگه چشمات

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

عجب قشنگه چشمات ♫♪

عجب قشنگه چشمات

نگات پر از گفتنیه ♫♪

مثله هزارو یک شبه

هزارو یک قصه داره ♫♪

♫♯♯ اهنگ مرتضی شهر فرنگ ♫♫♯♫♯♫

که از صفا لبا لبه

با اون نگات به من بگو ♫♪

چشمایه تو چه رنگیه

قشنگ که اینجور نمیشه ♫♪

بالاتر از قشنگیه

Www.arvandmusic.ir

عجب قشنگه چشمات ♫♪

شهر فرنگه چشمات

نگات که روش میرقصه ♫♪

رنگا وارنگه چشمات

عجب قشنگه چشمات ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

شهر فرنگه چشمات

نگات که روش میرقصه ♫♪

رنگا وارنگه چشمات

یه لحظه سبزه چمنی ♫♪

یه لحظه بر باغ خزون

Www.arvandmusic.ir

یهلحظه سایه ی بنفش ♫♪

یه لحظه رنگه آسمون

تو دله شب سیاه سیاه ♫♪

تو نوره روز شمشه طلا

تو سبزه سبزه سیره سیر ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

تو دریا نیلیه هوا

عجب قشنگه چشمات ♫♪

شهر فرنگه چشمات

نگات که روش میرقصه ♫♪

رنگا وارنگه چشمات

♫♯♯ اهنگ مرتضی شهر فرنگ ♫♫♯♫♯♫

عجب قشنگه چشمات ♫♪

شهر فرنگه چشمات

نگات که روش میرقصه ♫♪

رنگا وارنگه چشمات

♫♪

Www.arvandmusic.ir

اهنگ مرتضی شهر فرنگ
- مشاهده

دانلود آهنگ فقط بدون که دنیا رو با تو عوض نمی کنم مرتضی

هم اکنون سوپرایز ویژه رسانه اروند موزیک برای شما ❥ دانلود اهنگ فقط بدون که دنیا رو با تو عوض نمی کنم با صدای مرتضی به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download Old Music BY : MRTZY | FGHT BDVN KH DNYA RV BA TV AVZ NMY KNM With Text And 2 Quality 320 And 128 On arvandmusic.ir

دانلود آهنگ فقط بدون که دنیا رو با تو عوض نمی کنم مرتضی
- مشاهده