اهنگ مرجان تنها

اهنگ مرجان تنها
Music MRJAN – TNHA + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ مرجان تنها ♫♫♯♫♯♫

بی تو منو پنجره های بسته ، بی تو منو و زمزمه های خسته ♫♪

بی تو منو و شب ناله های بارون ، تنهایی و دل به خون نشسته

دل به خون نشسته ♫♪

بی تو غریبه گشتم ، با همه سرگذشتم

رو تن تنهایی هام ، اسم تو رو نوشتم ♫♪

Www.arvandmusic.ir

ای که نگاه ت ، زنگ صدات ، به یاد کوچه مونده

تو گوش هر پنجره ای ، ازروشنایی خونده ♫♪

ترانه هات برده منو ، تا سرزمین رویا

گفتی ازین شب سیاه ، چیزی تا صبح نمونده ♫♪

بی تو غریبه گشتم ، با همه سرگذشتم

♫♯♯ اهنگ مرجان تنها ♫♫♯♫♯♫

رو تن تنهایی هام ، اسم تو رو نوشتم ♫♪

* * * * *

یه روز میاد دوباره دستهای من و تو ♫♪

برای عشق یه فصل موندنی می سازه

صدای تو می پیچه بازهم توی کوچه ♫♪

Www.arvandmusic.ir

می خونی از عاشقی و هوای تازه

بی تو منم خسته ی راه ، یه بی نشونه ♫♪

پرنده ای شکسته پر ، بی آشیونه

بی تو غریبه گشتم ، با همه سرگذشتم ♫♪

رو تن تنهایی هام ، اسم تو رو نوشتم

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

* * * * * ♫♪

بی تو منو پنجره های بسته ، بی تو منو و زمزمه های خسته

بی تو منو و شب ناله های بارون ، تنهایی و دل به خون نشسته ♫♪

دل به خون نشسته

بی تو غریبه گشتم ، با همه سرگذشتم ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

رو تن تنهایی هام ، اسم تو رو نوشتم

♫♪

اهنگ مرجان تنها
- مشاهده