اهنگ مریم جلالی بهار غربت

اهنگ مریم جلالی بهار غربت
Music MRYM JLALY – BHAR GHRBT + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

نمیدانم چرا اینجا دلم تنگه ♫♪

نمیدانم چرا دنیا همه جنگه

نمیدانم چرا عطر گل مریم در اینجا نیست ♫♪

نمیدانم چرا در هر نگاهی غم فروزان است

نشان از آشنایی نیست ♫♪

Www.arvandmusic.ir

بهار انگار در غربت نمیروید

بهار انگار در غربت نمیروید ♫♪

به که گویم که من نوروز را گم کرده ام امسال

به که گویم که من نوروز را گم میکنم هرسال ♫♪

نشان از آشنایی نیست

♫♯♯ اهنگ مریم جلالی بهار غربت ♫♫♯♫♯♫

محبت در نگاهی نیست ♫♪

آغوش همه سرده . دل اینجا پر غم و درده

نمیدانم چرا؟ ♫♪

نشان از آشنایی نیست

محبت در نگاهی نیست ♫♪

♫♯♯ اهنگ مریم جلالی بهار غربت ♫♫♯♫♯♫

آغوش همه سرده . دل اینجا پر غم و درده

نمیدانم چرا؟ ♫♪

نمیدانم چرا اینجا دلم تنگه

بهار انگار در غربت نمیروید ♫♪

بهار انگار در غربت نمیروید

Www.arvandmusic.ir

به که گویم که من شب را و حتی روز را گم میکنم هر بار ♫♪

به که گویم که من نوروز را گم کرده ام امسال

نمیدانم چرا؟ ♫♪

نمیدانم چرا؟…

♫♪

Www.arvandmusic.ir

اهنگ مریم جلالی بهار غربت
- مشاهده