اهنگ منصور ارضی مدینه شهر پیغمبر

اهنگ منصور ارضی مدینه شهر پیغمبر
Music MNSVR ARZY – MDYNH SHHR PYGHMBR + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

سلام من به تو یا صاحب الزمان به فدایت ♫♪

چه میشود شنوم در کنار کعبه صدایت

سلام من به تو ای روح حج حقیقت ایمان , عزیز گمشده دل , یگانه مهدی دوران ♫♪

سلام من به مدینه , به آستان رفیعش

به مسجد نبوی , به لاله های بقیعش ♫♪

♫♯♯ اهنگ منصور ارضی مدینه شهر پیغمبر ♫♫♯♫♯♫

سلام من به علی و حلم و صبر عجیبش

سلام من به بقیع و چهار قبر غریبش ♫♪

نشسته باز دلم پشت درب بسته آنجا

گرفته باز دلم بهر قبر مخفی زهرا ♫♪

تو ای مسافر شهر مدینه , در دل شبها

Www.arvandmusic.ir

نبود هر چه که گشتم نشان ز مرقد زهرا ♫♪

یا زهرا

سلام من به تو ای بانویی که مرد نبردی ♫♪

زغیر هرچه که دیدی به بار شکوه نکردی

سلام من به بازوت , کبودی رویت ♫♪

♫♯♯ اهنگ منصور ارضی مدینه شهر پیغمبر ♫♫♯♫♯♫

به سرفامی اشک تو و سپیدی مویت

♫♪

♫♪

اهنگ منصور ارضی مدینه شهر پیغمبر
- مشاهده