اهنگ مهرزاد تلاطم

اهنگ مهرزاد تلاطم
Music MHRZAD – TLATM + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ مهرزاد تلاطم ♫♫♯♫♯♫

بیهوده واژه ها را زخمت دادم ♫♪

نه عشق نه توفان نه خاکستر نه درد

هیچکدام ترجمان تو نبودند ♫♪

ای تمام نبض توفان

توی رگهای تلاطم ♫♪

♫♯♯ اهنگ مهرزاد تلاطم ♫♫♯♫♯♫

ای شکوه بی ترحم

تو یه شعله مهیبی ♫♪

منم اون خوشه گندم

که تو دست تو گرفتار حریقم ♫♪

یه غریقم که رفته از حافظه ساحل و مردم

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

تو نگات دو چشم بی تاب ♫♪

توی آب لرزش مهتاب

تو یه رویای عجیبی ♫♪

که گرفته توی بیداری تجسم

مث یه حادثه بی تاب ♫♪

♫♯♯ اهنگ مهرزاد تلاطم ♫♫♯♫♯♫

رنگ افسونگر مهتاب

توی رویای عجیبی ♫♪

که گرفته توی بیداری تجسم

ای شکوه بی ترحم ♫♪

با کدوم قله ببینم

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

اقتدار شونه هاتو ♫♪

با کدوم مهتاب بگریم

من غرور گونه هاتو ♫♪

♫♪

اهنگ مهرزاد تلاطم
- مشاهده